utorok , 16 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / Smútočný oznam — Gyászjelentés

Smútočný oznam — Gyászjelentés

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Jolana Tóthová učiteľka na dôchodku vo veku 83. rokov zomrela. Rozlúčk so zosnulou bude 29. júla 2020 /streda/ o 18:00 v dome smútku. Jej pohreb bude 30. júla 2020 /štvrtok/ o 15:00 hod. v dome smútku. Pochovaná bude na novom cintoríne.   

Česť jej pamiatke!

Nové opatrenia týkajúce sa pohrebov nájdete na webovej a facebookovej stránke mesta a pri vchodoch cintorínov.

 

Mély fájdalommal értesítjük a polgárokat, hogy Tóth Jolán nyugalmazott tanárnő 83 éves korában elhunyt. A virrasztó 2020. július 29.-én,/szerda/ 18:00 órakor lesz a helyi ravatalozóban. Temetése 2020. július 30.-án,/csütörtök/ 15:00 órakor lesz a helyi ravatalozóban. Végső nyugalomra az új tememtőben helyezik.

Tisztelet emlékének!

A temetkezésekre vonatkozó új szabályozás megtalálható a város web- és facebook-oldalán, valamint a sírkertek bejáratainál.

Môže Vás to tiež zaujímať...

VÝZVA – FELHÍVÁS

Výzva na starostlivosť o nehnuteľnosti Vážení majitelia zaburinených, nepokosených a neupravených pozemkov, vážení obyvatelia! Vzhľadom na …