utorok , 16 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / Smútočný oznam — Gyászjelentés

Smútočný oznam — Gyászjelentés

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Helena Holocsiová, rod. Kendiová vo veku 72. rokov po krátkej chorobe zomrela. Jej pohreb bude 09. júna 2020 /utorok/ o 17:00 hod. v dome smútku. Pochovaná bude na starom cintoríne.

Česť jej pamiatke!

Nové opatrenia týkajúce sa pohrebov nájdete na webovej a facebookovej stránke mesta a pri vchodoch cintorínov.

                                                                                                                            

Mély fájdalommal értesítjük a polgárokat, hogy Holocsi Ilona, sz. Kendi 72 éves korában rövid betegség után elhunyt. Temetése 2020. június 09.-én,/kedd/ 17:00 órakor lesz a helyi ravatalozóban. Végső nyugalomra a régi tememtőben helyezik.

Tisztelet emlékének!

A temetkezésekre vonatkozó új szabályozás megtalálható a város web- és facebook-oldalán, valamint a sírkertek bejáratainál.

Môže Vás to tiež zaujímať...

VÝZVA – FELHÍVÁS

Výzva na starostlivosť o nehnuteľnosti Vážení majitelia zaburinených, nepokosených a neupravených pozemkov, vážení obyvatelia! Vzhľadom na …