pondelok , 3 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Správy / NYÍLT LEVÉL

NYÍLT LEVÉL

Tisztelt Barátaim, Ismerőseim, Kedves Adófizető Polgárok! Mindössze értesíteni szeretném önöket arról, hogy a mai nap folyamán az alábbi levelet juttattam el Igor Matovičnak, a Szlovák Köztársaság miniszterelnökének azzal kapcsolatosan, hogy tapasztalataim és véleményem szerint az ország önkormányzatai – s köztük Királyhelmec is – a koronavírus terjedését megakadályozandó intézkedések kapcsán mostanra szinte padlóra került pénzügyileg. Ugyanis az állam a védekezéshez szüikséges feladatokhoz pénzt „elfelejtett“ biztosítani, s miközben mindenkit igyekszik – egyébként nagyon helyesen – kárpótolni, az önkormányzatokról újra „elfeledkezett“. A nyílt levelet természetesen több mint egy tucat szlovák és magyar nyelvű szerkesztőségbe is eljuttattam, ám ezideig mindössze egy, a Bumm.sk tartotta érdemesnek, hogy leközölje. Mindezzel kapcsolatosan a véleményalkotást önökre bízom. A levélben jelzett tiltakozó aláírásgyűjtő akciót, persze mindezek ellenére elindítom. Mert a média érdektelensége ellenére azt hiszem, nagyon sok ember boldogulása, megélhetése múlik ezen.  Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere

UI: A levelet, ahogy látják, nem a Híd alelnökeként, nem Kassa megye alelnökeként, hanem egyszerű polgármesterként szignáltam, épp azért, mert a kezdeményezéssel a probléma pártoktól, nemzetiségi hovatartozástól és régióktól való függetlenségét szerettem volna hangsúlyozni. Hibáztam volna?

UI2: Nagy örömmel javítom, illetve egészítem ki az eddig leírtakat. Időközben a Paraméter és a Ma7 is foglalkozott a témával. Köszönjük!

Segítséget kérnek az önkormányzatok

 Nyílt levél Igor Matovičnak, a Szlovák Köztársaság miniszterelnökének

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Mindenekelőtt engedje meg nekem, hogy őszintén köszönetet mondjak mindazoknak, akik áldozatos munkájával Szlovákiában úgy sikerült gátat szabni a koronavírus-járvány terjedésének, hogy a régió országaihoz képest nemcsak viszonylag alacsony maradt a fertőzöttek és a halálos áldozatok száma, hanem Szlovákiát a meghozott intézkedések kapcsán világszerte követendő példaként említik. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy ebben az embert próbáló munkában képességeinkhez és lehetőségeinkhez mérten helytálltunk mi, az önkormányzatokban dolgozók is. Mint a közszféra minden felelősségteljes szereplője, mi is úgy gondoltuk, a  baj idején nem lenne etikus és helyénvaló előhozakodnunk problémáinkkal, ám most, hogy az ország vezetése szinte a gazdasági élet minden szereplőjét biztosította, hogy segítő kezet nyújt nekik a bajban, és anyagilag is enyhít a járvány okozta károkon – mi sem hallgathatunk tovább.

Úgy tűnik ugyanis, hogy az ön által vezetett kormány – egyébként nagyon helyesen – már a fitness centrumok és a szoláriumok üzemeltetőinek gondjának enyhítését is magára vállalta, ám az önkormányzatokról mintha megfeledkezett volna.

            Tisztelt Miniszterelnök Úr! Felhívnám a figyelmét arra, hogy a járvány megfékezésében reánk osztott feladatokat, késlekedés és zokszó nélkül elláttuk, még abban az esetben is, ha az ezekhez a feladatokhoz szükséges anyagi fedezetet minden esetben a saját forrásainkból kellett állnunk. Az alkalmazottaink önként, ezerszám varrták – a sokszor otthonról hozott varrógépeiken – a védőmaszkokat, hogy a legveszélyeztetettebb réteghez tartozókon segítsenek. Rendőreink ott voltak a segélyek osztásánál, a postahivataloknál, a gyógyszertáraknál, a bevásárlóközpontoknál, hogy megőrizzék a rendet, és hogy elejét vegyék a pánik kialakulásának. Embereink fertőtlenítették a közterületeket úgy, hogy sokszor a megfelelő védőfelszerelés biztosítása is komoly gondot okozott nekünk. Az önkormányzat dolgozói segélyvonalat működtettek, mellyel a karanténban lévők, vagy a magatehetetlen, idős, beteg emberek mindennapi ellátását biztosították. Mindeközben azok az anyagi források, melyek a települések rendelkezésére álltak, lassan kimerültek. Azzal, hogy a vállalkozók lehetőséget kaptak a bérleti díjak kifizetésének elhalasztására, a mi bevételeink csökkentek. Arra bizonyára felesleges felhívnom a figyelmét, hogy az önkormányzatok bevételeinek döntő része az általános jövedelemadóból származó állami támogatásokból származik, s ha a gazdaságban soha nem látott recesszió érezteti hatását – ahogyan azt most tapasztaljuk – a bevételeink még radikálisabb mértékben csökkenek. A fent említettek ismeretében a maszkokat varró asszonyoknak és lányoknak, a rendőreinknek és a többi munkatársamnak a jelenlegi helyzetben nemhogy jutalmat nem tudtam fizetni, hanem a település továbbélése kapcsán, a köz érdekében, a napokban arra kellett őket kérnem, hogy beláthatatlan időre mondjanak le fizetésük 20 százalékáról. Mondanom sem kell, a jövedelmem jelentős részéről, ahogyan azt számtalan más polgármester kollégám tette, már én is rég lemondtam. Meggyőződésem azonban, hogy ha a kormány nem siet haladéktalanul és célirányosan az önkormányzatok segítségére, a jelenlegi helyzet hosszú ideig nem tartható fent, és fennáll annak veszélye, hogy a települések még azokat a feladataikat sem lesznek képesek ellátni, melyeket számukra törvények írnak elő. Ezért arra kérem önt, haladéktalanul hozza nyilvánosságra az önkormányzatok anyagi terheinek enyhítésére, illetve a plusz források biztosítására vonatkozó elképzeléseit, és az abban foglaltakat záros határidőn belül valósítsa meg.

            Az önnek küldött levelemet a nyomtatott és elektronikus média összes, általam ismert képviselőjének eljuttatom, és egyben országos aláírásgyűjtést indítok polgármester kollégáim körében a nyílt levelemben foglalt célok eléréséért.

Tisztelettel várom nemcsak a válaszát, hanem a gyors és hatékony intézkedéseit is.

 

Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

KULTÚRNY DOM – KULTÚRHÁZ

Like1 Dislike