utorok , 16 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy inštitúcií / COVID – 19 Opatrenia — COVID – 19 Intézkedések

COVID – 19 Opatrenia — COVID – 19 Intézkedések

Vážený občania,

Na základe opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva všetky osoby, ktoré sa vrátili z krajín nepatriacich medzi krajiny (Bulharská republika, Cyperská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Fínska republika, Grécka republika, Chorvátska republika, Island, Lichtenštajské kniežatstvo, Litovská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Maltská republika, Nemecká spolková republika, Nórske kráľovstvo, Rakúska republika, Slovinská republika, Švajčiarska konfederácia, Čierna Hora, Faerské ostrovy, Monako, Poľská republika)  sú povinné po príchode na územie SR (okres Trebišov) neodkladne hlásiť túto skutočnosť na RÚVZ so sídlom v Trebišove v pracovných dňoch v čase od 8,00 – 15,00 hod. telefonicky na číslo 056/672 49 93, 056/6660 659, 056/6660 477, resp. elektronicky na e-mail: tv.epid@uvzsr.sk a na Mestský úrad v Kráľovskom Chlmci na číslo 0918 400 047.  Následne sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na  ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu izolácie v domácom prostredí sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Súčasná epidemiologická situácia vo výskyte ochorení na COVID-l9 v Slovenskej republike je priaznivá. Vzhľadom na udržanie tohto stavu je dôležité dodržiavať príslušné protiepidemické opatrenia a opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.

 

 

Tisztelt lakosok,

A körzeti Közegészségügyi Hivatal (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) intézkedései értelmében minden személy, amely nem a feltüntetett országokból érkezik (Bolgár Köztársaság, Ciprusi Köztársaság, Cseh Köztársaság, Dán Királyság, Észt Köztársaság, Finn Köztársaság, Görög Köztársaság, Horvát Köztársaság, Izland, Liechtensteini Hercegség, Litván Köztársaság, Lett Köztársaság, Magyarország, Máltai Köztársaság, Német Szövetségi Köztársaság,  Norvég Királyság, Osztrák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Svájci Konföderáció, Montenegro, Feröer Szigetek,  Monaco, Lengyel Köztársaság) a Szlovák Köztársaság területére érve (beleértve a Terebesi járást) köteles azonnali hatállyal bejelenteni érkezését a Közegészségügyi Hivatal ( RÚVZ) terebesi hivatalában. Ezt munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között személyesen megteheti, vagy telefonon a 056/672 49 93, 056/6660 659 és a 056/6660 477, illetve e-mailen a tv.epid@uvzsr.sk címen, valamint a Királyhelmeci Városi Hivatalban a 0918 400 047-es telefonszámon.  Egyúttal, ezen személyek kötelező házi karanténba kell vonuljanak addig, ameddig nem rendelkeznek negatív RT-PCR teszttel (negatív COVID-19 teszt). Az említett tesztet leghamarabb a házi karantén ötödik napján kötelező elvégezni. A házi karantén betartása vonatkozik a karanténban lévő személlyel egy háztartásban élőkre is.

A jelenlegi, a COVID-19 vírus miatti járványügyi helyzet kedvezően alakul. Ezen ideális állapot fenntartásához elengedhetetlen azon járványügyi intézkedések betartása, melyeket a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala elrendel.

Môže Vás to tiež zaujímať...

HMA

Jelentkezesi_lap.docx Like Dislike