streda , 5 októbra 2022
husk
Najnovšie správy

Riaditeľstvo MŠ – Óvoda, L. Kossutha 1272/103 v Kráľovskom Chlmci oznamuje rodičom, že v období od 01.07.2020 (streda) do 31.07.2020 (piatok) bude MŠ prevádzkovať s dvoma triedami na ul. L. Kossutha 1272/103 pre deti zamestnaných rodičov na základe záväzných prihlášok.

Od 03.08.2020 (pondelok) do 21.08.2020 (piatok) sa plánuje prevádzka MŠ na elokovanom pracovisku Z. Fábryho 1249/2 pre deti zamestnaných rodičov. Prosíme rodičov, ktorí ešte nenahlásili svoj záujem o umiestnenie dieťaťa v MŠ, aby tak urobili do 19.06.2020 (piatok) na tel. čísle 0910 944 358 v pracovných dňoch od 07:00 do 13:00 hod.

Za pochopenie ďakujeme.

 

A Királyhelmeci Kossuth L. utcai Óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy 2020. július 1-től (szerda) 2020. július 31-ig (péntek) Kossuth L. utcai óvoda fog üzemelni két osztállyal a dolgozó szülők gyerekei részére a kötelező érvényű kérelmek alapján.

  1. augusztus 3-tól (hétfő) 2020. augusztus 21-ig (péntek) a Fábry Z. utcai tagóvoda üzemeltetése van tervben a dolgozó szülők gyermekei részére. Kérjük a szülőket, akik még nem jelezték ügyeleti igényüket tegyék meg 2020. június 19-ig (péntek) a 0910 944 358 telefonszámon, munkanapokon 07:00 és 13:00 óra között.

Megértésüket köszönjük.

Môže Vás to tiež zaujímať...

VÝZVA – FELHÍVÁS

Žiadame  občanov  rodinných domov, aby do KUKA nádob na komunálny odpad neukladali zelený odpad ako …