pondelok , 29 novembra 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / VÝZVA – FELHÍVÁS

VÝZVA – FELHÍVÁS

Výzva na podanie žiadosti o pridelenie nájomného bytu

Mesto Kráľovský Chlmec zastúpené primátorom mesta Ing. Karolom Patakym

 v zmysle VZN mesta Kráľovský Chlmec č. 5/2011

oznamuje obyvateľom

možnosť podať žiadosť o pridelenie (uvoľneného) nájomného bytu  s bežným štandardom obstaraného z verejných prostriedkov

 

Adresa                                                                         Počet izieb                  Podlahová plocha

na ul. E. Adyho 2847/28, Kráľovský Chlmec           3-izbový                             64,54 m2

PRE ZARADENIE ŽIADATEĽOV DO PORADOVNÍKA O PRIDELENIE NÁJOMNÉHO BYTU JE POTREBNÉ SPLNIŤ PODMIENKY:

stanovené VZN Mesta Kráľovský Chlmec č. 5/2011, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Kráľovský Chlmec.

ŽIADOSTI JE MOŽNÉ PODÁVAŤ V TERMÍNE: osobne na sekretariáte Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci  alebo poštou na adresu Mestský úrad, L Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec najneskôr do 29.05.2020 do 12.00 hod.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSKYTUJE:

Oddelenie organizačné a vnútornej správy Mestského úradu, kancelária č. 18 na II. poschodí

Tel. číslo: 056/ 63 215 24

 

Pondelok:        8:00 – 14:00 hod.

Utorok:            8:00 –14:00 hod.

Streda:             8:00 – 14:00 hod.

Piatok:             8:00 – 12:00 hod.

 V Kráľovskom Chlmci dňa 11.05.2020

Ing. Karol Pataky, primátor mesta

Môže Vás to tiež zaujímať...

SÚŤAŽ V KRESLENÍ – RAJZPÁLYÁZAT

Like1 Dislike