streda , 14 apríla 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Smútočný oznam – Gyászjelentés

Smútočný oznam – Gyászjelentés

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že MVDr. Štefan Popovič vo veku 87. rokov zomrel. Jeho pohreb bude 07. mája 2020 /štvrtok/ o 14:00 hod. dome smútkuPochovaný bude na starom cintoríne. 

Česť jeho pamiatke!

Na základe opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu smútočného obradu sa môžu zúčastniť len členovia najbližšej rodiny.

 

Mély fájdalommal értesítjükpolgárokat, hogy MVDr. Popovič István 87éves korában elhunyt. Temetése 2020. május7.én, /csütörtök/ 14:00 órakor lesz a helyi ravatalozóban. Végső nyugalomra a régi temetőben helyezik.

Tisztelet emlékének!

koronavírus terjedésével kapcsolatos tiltórendelkezések alapjánszertartáson csak legközelebbi családtagok vehetnek részt.

 

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

SODB

Sčítanie obyvateľov je kľúčovým štatistickým zisťovaním, pretože podľa počtu obyvateľov zo zdrojov Štatistického úradu SR sa …