streda , 5 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / POHREBY – TEMETÉSEK

POHREBY – TEMETÉSEK

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom občianskych pohrebných obradov účinné od 07.05.2020:

Prosíme o dodržanie nasledovných podmienok:

 • vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do priestorov pohrebného obradu aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,
 • smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou,
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
 • tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),
 • pri východe z priestorov pohrebného obradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának a polgári temetési szertartásokra vonatkozó,  2020. május 7-étől érvénybe lépett iránymutatásai:

Kérjük az alábbi rendelkezések betartását:

 • a ravatalozóba csak a felső légutak eltakarásával (pl. egészségügyi maszk, sál vagy kendő viselésével) lehet belépni és ott tartózkodni,
 • a ravatalozóba való belépéskor mindenki köteles a kezeit fertőtleníteni vagy egyhasználatos kesztyűt felvenni,
 • a temetésen jelenlévő személyek közötti távolság legalább 2 méter kell, hogy legyen, ez alól kivételt képeznek a közös háztartásban élő egyének,
 • a temetési szertartáson nem segédkezhet kórus, illetve több tagból álló éneklőcsoport,
 • köhögni, tüsszenteni zsebkendőbe vagy könyökhajlatba lehet, tilos a kézfogás,
 • a temetési szertartáson nem vehet részt olyan személy, aki felső légi megbetegedés tüneteit észleli magán, illetve az, akinek kötelező karanténban kell tartózkodnia,
 • a ravatalozó helyiségeit rendszeresen fertőtleníteni kell, különös tekintettel a padlózatra, a kilincsekre és az egyéb érintkezési felületekre,
 • ha erre lehetőség van, a temetéseket szabad téren kell tartani, ám az itt jelenlévő személyek közötti 2 méteres távolság betartása ebben az esetben is kötelező,
 • a temetési szertartásról való távozáskor a gyászolók közötti 2 méteres távolságot be kell tartani, valamint el kell kerülni a tömörülést.

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 30. septembra 2022 (v piatok) sa v rámci separovaného zberu odpadu …