utorok , 16 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / Oznámenie — Értesítés

Oznámenie — Értesítés

Oznamujeme občanom, že dňa 30. 04. 2020 (vo štvrtok) sa uskutoční zber odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečného odpadu). Nebezpečný odpad bude možné odovzdať v čase od 07:30 do 09:00 pred areálom Technických služieb na ulici Dobranskej. Pri odovzdaní odpadu s obsahom škodlivín je potrebné sa preukázať občianskym preukazom.

Za nebezpečný odpad sa považuje: batérie a akumulátory, farby (v originálnom balení), tlačiarenské farby, lepidlá a živice, svietidlá (neóny, úsporné žiarovky, výbojky, LED svetelné zdroje, žiarivky a pod.), pesticídy  a rozpúšťadlá (v originálnom balení), absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, oleje a tuky, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

Odvoz vykonáva firma FURA s.r.o. podľa harmonogramu.

 

Értesítjük a polgárokat, hogy 2020. április 30-án (csütörtök) a hulladékgyűjtést végző vállalat városunkból a veszélyes hulladékot szállítja el. A veszélyes hulladékot reggel 07:30-tól 09:00 óráig lehet leadni a királyhelmeci technikai szolgáltatások udvara előtt a Dobrai úton. A veszélyes hulladék leadásakor az ügyfélnek fel kell mutatnia a személyi igazolványát.

Veszélyes hulladéknak számítanak: az akkumulátorok és a szárazelemek, a festékek (eredeti csomagolásban), a nyomdafestékek, a ragasztóanyagok, a világítótestek, az égők (a neonok, az energiatakarékos és a LED égők), a vegyszerek és az oldószerek (eredeti csomagolásban), az abszorbensek, a szűrőanyagok, az olajszűrők, a motor- és kenőolajok, az olajok és a zsiradékok, valamint a veszélyes anyagok maradékait tartalmazó csomagolóanyagok.

A hulladék elszállítását a FURA Kft. cég végzi, az előre kiadott ütemterv szerint.   

Môže Vás to tiež zaujímať...

VÝZVA – FELHÍVÁS

Výzva na starostlivosť o nehnuteľnosti Vážení majitelia zaburinených, nepokosených a neupravených pozemkov, vážení obyvatelia! Vzhľadom na …