pondelok , 4 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 03.03.2020 v utorok sa v rámci separovaného zberu odpadu uskutoční zber:

elektro, VKM-viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (tetrapak), kovové obaly.

Prosíme občanov žijúcich v rodinných domoch, aby do 6:30 vyložili nezaviazané vrecia príslušnej farby pred bránu. Podrobné informácie aký separovaný odpad sa zbiera je uvedený v harmonograme zberu.

 

Értesítjük a polgárokat, hogy a szelektív hulladékgyűjtés keretében a királyhelmeci családi házaktól 2020. március 3-án (kedden), az elektronikai hulladékot, a tetrapakot és a fémhulladékot szállítják el. Ezért arra kérjük a családi házakban élő polgárokat, hogy a megfelelő színű, le nem zárt műanyag zsákokat legkésőbb reggel 6:30-ig helyezzék ki az ingatlanjaik elé! A ütemterv részletes információkat tartalmaz arról, hogy mikor, milyen hulladék kerül elvitelre.

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Pri zápise novonarodeného dieťaťa rodičia môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na …