štvrtok , 7 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Správy / NOVÉ INFORMÁCIE – ÚJ INFORMÁCIÓK

NOVÉ INFORMÁCIE – ÚJ INFORMÁCIÓK

Úrad pre verejné obstarávanie: otváranie ponúk a ďalšie informácie
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenia mimoriadneho stavu a opatrení týkajúcich sa zákazu, resp. obmedzenia návštev v jednotlivých budovách, Úrad pre verejné obstarávanie informuje verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí majú v prebiehajúcich verejných obstarávaniach naplánované otváranie ponúk v priestoroch ich budov počas platnosti zákazu alebo obmedzenia návštev o možnostiach nasledovného postupu.

Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-otvaranie-ponuk-a-dalsie-informacie–oznam/mid/405616/.html#m_405616
Metodický postup vykonávania zásahov v súvislosti s nebezpečenstvo šírenia ochorenia vírusov a baktérií koronavírusu
Na mieste zásahu môže dôjsť k výskytu vírusov a baktérií ako aj ich prenosu na zasahujúcich hasičov. Ochorenie vírusom alebo baktériou koronavírus SARS – CoV – 2 môže mať v niektorých prípadoch až následky nezlučiteľné zo životom. Prenáša sa z človeka na človeka najmä kvapôčkami pri kýchaní, verbálnej komunikácií, kašlaní, ale aj priamym kontaktom.

Viac TU https://www.zmos.sk/metodicky-postup-vykonavania-zasahov-v-suvislosti-s-nebezpecenstvo-sirenia-ochorenia-virusov-a-bakterii-koronavirusu-sars-cov-2-oznam/mid/405616/.html#m_405616
Usmernenie hlavného hygienika číslo 5 https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienka-5-aktualizacia-oznam/mid/405616/.html#m_405616
Slovenská pošta prijala ďalšie opatrenia pre prevenciu šírenia koronavírusu
Slovenská pošta doručuje denne tisíce zásielok po celom Slovensku. Jej zamestnanci na pobočkách, ako aj v teréne prichádzajú do kontaktu s miliónmi obyvateľov. S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta upravuje doručovanie niektorých zásielok v zmysle usmernenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR.

Viac TU https://www.zmos.sk/slovenska-posty-prijala-dalsie-opatrenia-pre-prevenciu-sirenia-koronavirusu–oznam/mid/405616/.html#m_405616
Informácia k organizovaniu pohrebov
Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s COVID-19 mestá a obce pri výkone pohrebných služieb musia fungovať v núdzovom režime čo znamená, že zabezpečenie obradov na cintorínoch bude mať isté obmedzenia. Na tieto obmedzenia musia správcovia cintorínov prihliadať.

Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-k-organizovaniu-pohrebov–oznam/mid/405616/.html#m_405616
Zároveň Vás chcem informovať, že Združenie miest a obcí Slovenska momentálne komunikuje s ústrednými orgánmi štátne správy na tvorbe ďalších usmernení a informácií, ktoré sú dôležité pre zabezpečovanie ďalších úloh vyplývajúcich z poznatkov a aplikačnej praxe.

S úctou
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD.
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska
Bezručova 9
811 09 BRATISLAVA

Môže Vás to tiež zaujímať...

CHLMECKÉ NÁZORY – KIRÁLYHELMECI NÉZETEK

Like1 Dislike