streda , 6 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / VYHLÁSENIE – NYILATKOZAT

VYHLÁSENIE – NYILATKOZAT

Vážení občania!

V týchto dňoch som sa z tlače informoval, že Transparency International Slovensko (TIS) v príspevku na komunitnom webe uvádza, že som celú hlavnú stránku posledného vydania Chlmeckych Názorov v decembri 2019 použil ako primátor na kampaň pre politickú stranu Most-Híd.

V príspevku a aj v niektorých článkoch v tlači sa snažia toto „odhalenie“ komunikovať, ako keby som urobil niečo nezákonné, nespravodlivé, alebo odsúdeniahodné. Pretože som presvedčený, že nemám čo skrývať, alebo za čo sa hanbiť, za najvhodnejšie považujem predložiť vám zverejnenú správu v plnom rozsahu a verím, že na základe faktov si každý z Vás vytvorí svoj vlastný obraz a názor na vec.

Tu je: http://kralovskychlmec.org/2019/12/noviny-ujsag/.

Uvádzam niekoľko skutočností. Faktom – a to TIS vo svojom „odhalení“ nezakrýva – je, že v mojom popise, ktoré je čiastočne zhrnutím minuloročných udalosti nášho mesta, názov strany Most-Híd ktorého som členom a spoluzakladateľom – NIE JE SPOMENUTÁ.

Skutočnosťou je aj to, že účasť buď moja alebo mojich kolegov v tohtoročných parlamentných voľbách ako poslancov, sa mojou osobou nespomína.

Skutočnosťou je tiež aj to, že v určitom zmysle neuvádzam ani číslo strany ani čísla kandidátov, a nenavádzam nikoho na to, aby týchto kandidátov volil.

Vzhľadom na tieto fakty ani nerozumiem, ako by som mohol „viesť kampaň“ za alebo proti niekomu, koho som dokonca ani len nespomenul?

Faktom je však aj to, čo uvádzam vo svojom predslove pre občanov, že v posledných rokoch mesto prešlo výrazným rozvojom vďaka pomoci, ktorú sme dostali aj od vlády.

Myslím si, že by sme sa nemali hanbiť za investície do životného prostredia , za zlepšovanie kultúrneho života, za výstavbu telocvične v Zakladanej škole s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá tam chýba už 16 rokov, za zlepšenie ciest alebo podpory zaostalejších vrstiev mesta.

Podľa môjho názoru je však možné, že v našom prípade niektorí prepadli na druhú stranu koňa a myslia si, že v súčasnej situácii je písanie dobrých informácií o strane Most-Híd a o tých, ktorí vykonávajú svedomitú prácu v strane alebo vláde, je zakázané, je nezákonné alebo odsúdeniahodné. Ja si to tak nemyslím. A ani v spomínanej správe som však tento „hriech“ nespáchal.

Karol Pataky, primátor mesta Kráľovský Chlmec

 

Tisztelt Polgárok!

A napokban a sajtóból értesültem arról, hogy a Transparency International Slovensko (TIS) azt állítja az egyik közösségi oldalon található bejegyzésében, hogy én polgármesterként a Királyhelmeci Nézetek legutóbbi – 2019 decemberi – számának egész címoldalát arra használtam fel, hogy a Híd pártnak kampányoljak. A bejegyzésben és néhány sajtótermékben is ezt a „leleplezést“ úgy próbálják kommunikálni, mintha valami törvénytelen, tisztességtelen, elítélendő dolgot tettem volna. Mivel meggyőződésem, hogy semmi titkolni- vagy szégyellnivalóm nincs, a leghelyesebb, ha a kifogásolt írást teljes egészében önök elé tárom, és önökre bízom, hogy a tények ismeretében fogalmazzák meg véleményüket.

Íme:http://kralovskychlmec.org/2019/12/noviny-ujsag/.

Néhány tényt én is felsorolnék. Tény – és ezt a TIS a „leleplezésében“sem titkolja –,hogy írásomban, ami részben az elmúlt év királyhelmeci történéseinek összegzése, a Híd nevét, melynek egyébként tagja és egyik alapítója vagyok, MEG SEM EMLÍTEM!

Ugyancsak tény, hogy arról, hogy az idei parlamenti választáson én vagy bármely más királyhelmeci munkatársam képviselőjelöltként indulunk, ugyancsak nem teszek említést. Tény az is, hogy így értelemszerűen sem a párt, sem a jelöltek sorszámát nem tüntetem fel, és senkit sem bíztatok arra, hogy ezeket a jelölteket válasszák. E tények ismeretében nem is értem, hogyan „kampányolhatok“ bárki mellett vagy ellen, akit még csak meg sem nevezek.

Tény viszont az is, és ezt le is írom a polgároknak címzett köszöntőmben, hogy az elmúlt években jelentős fejlesztéseket valósítottunk meg Királyhelmecen, melyekhez segítséget kaptunk a kormánytól is. Azt hiszem, a környezetvédelmi beruházásokért és a kulturális élet fellendítését célzó fejlesztésekért, a magyar alapiskola 16 éve hiányzó tornatermének megépítéséért, az utak javításáért, vagy a leszakadó rétegek támogatásáért nem kell szégyenkeznünk.

Véleményem szerint esetünkben inkább arról lehet szó, hogy egyesek átestek annak a bizonyos lónak a másik oldalára, és úgy gondolják, a jelenlegi helyzetben a Hídról és a pártban vagy a kormányban tisztességes munkát végzőkről jót írni tilos, törvénybeütköző és elítélendő dolog. Én nem így gondolom. A kifogásolt írásban azonban még ezt a „bűnt“ sem követtem el.

Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 17. júna 2022 (v piatok) sa v rámci separovaného zberu odpadu uskutoční …