pondelok , 25 októbra 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. závod Trebišov Vás týmto žiada o spoluprácu. Dňa  2 – 6. 3. 2020 odpočtári vykonajú odpočty vodomerov v Kráľovskom Chlmci – rozpis jednotlivých ulíc je orientačný, môže ho ovplyvniť počasie:

Pondelok: Š. Petőfiho, M. Bela, S. Chalupku

Utorok: Nemocničná, F. Rákócziho, J. Majlátha, Z. Lórantffyovej

Streda: Podhradská, L. Mécsa, M. Leczu, Kostolný rad, Hviezdoslavova

Štvrtok: Prameňová, Kollárová, Rázusová, Boľská, Kvetná

Piatok: Hlboká, Svätušská, Záhradná, Trhovisko, Kapušianská

Preto Vás žiadame, aby ste sprístupnili svoje odberne miesta k odpočtu:

– Sprístupniť vstup k vodomernej šachte/vodomeru

– Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu

– Uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 17. 3. 2020 buď telefonicky na č. t. 056/6712777 alebo e-mailom  jana.koskova@vodarne.eu

V opačnom prípade IM bude fakturovaný priemer a následne zaslana výzva na sprístupnenie meradla k odpočtu.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

A Kelet-szlovákia Vízművek tőketerebesi részlegének munkatársai 2020. március 2-a és 6-a között vízóra-leovasát végeznek városunkban az alábbi utcákban:

Hétfő: Petőfi, Bél Mátyás és S. Chalupka utca

Kedd: Kórház, Rákóczi, Mailáth, Lorántffy utca

Szerda: Váralja, Mécs, Leczo, Templomsor, Hviezdoslav utca

Csütörtök: Forrás, Kollár, Rázus, Bolyi, Virág utca

Péntek: Mély, Szentesi, Kert, Vásártér és Kaposi utca.

(A tervezet az időjárási viszonyok alakulásától függően változhat.)

Ezért arra kérjük a lakosokat, hogy az említett időszakban a cég munkatársai számára tegyék megközelíthetővé a vízórákat, illetve ha tartanak kutyát, azt zárják be!

Abban az esetben, ha a vállalat kérésének nem tudnak eleget tenni, a vízóra állását legkésőbb 2020. március 17-éig bejelenthetik a 056/671 27 77-es telefonszámon, vagy a jana.koskovaodarne.eu e-mail címen.

Ha ezt nem teszik meg, a vállalat az érintett ingatlanra vonatkozó átlagfogyasztást számlázza ki az ügyfeleknek.

Köszönjük az együttműködést és a megértésüket!

Môže Vás to tiež zaujímať...

SMÚTOČNÝ OZNAM – GYÁSZJELENTÉS

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Mikuláš Boda vo veku 78. rokov zomrel. Jeho pohreb bude …