pondelok , 25 októbra 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / VÝZVA – FELHÍVÁS

VÝZVA – FELHÍVÁS

Mesto Kráľovský Chlmec, vyzýva majiteľov garáží na ulici Ibrányiho k odkúpeniu pozemkov pod garážami, ak tak ešte neurobili v termíne do 29.02.2020. Žiadosť tvorí prílohu tejto výzvy a po jej vypísaní ju možno podať na podateľni Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci, III. poschodie č. dverí 6 , alebo doručiť poštou.

Ing. Karol Pataky primátor mesta

Királyhelmec Városa felszólótja az Ibrányi úti garázsok tulajdonosait, hogy –  ha ezt eddig nem tették meg – legkésőbb 2020. február 29-éig vásárolják meg az ingatlanjaik alatti földterületeket. Az ehhez szükséges formanyomtatvány – ezen felhívás részeként – megtalálható a város weboldalán. A kitöltött kérvény a Királyhelmeci Városi Hivatal 3. emeletén (a 6-s számú ajtó) lévő iktatóban adható le, illetve ugyanide postai úton is eljuttatható.

Pataky Károly, polgármester

Download (PDF, 77KB)

Môže Vás to tiež zaujímať...

SMÚTOČNÝ OZNAM – GYÁSZJELENTÉS

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Mikuláš Boda vo veku 78. rokov zomrel. Jeho pohreb bude …