štvrtok , 7 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / VÝZVA – FELHÍVÁS

VÝZVA – FELHÍVÁS

VÝZVA PRE PREVÁDZKOVATEĽA MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

(Poplatok platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia.)        

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov prevádzkovateľ malého zdroja

je povinný oznámiť každoročne do 15. februára

mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Preto  Vás  vyzývame, aby ste si túto povinnosť splnili  do  určeného termínu  na  predpísanom tlačive.

  Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4  cit. zákona môže uložiť Mesto Kráľovský Chlmec prevádzkovateľovi malého zdroja v zmysle  platného VZN  č. 9/2014  o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia pokutu do  výšky 663,87 eura.

 

Ing. Karol Pataky primátor mesta

 

FELHÍVÁS A KISMÉRTÉKŰ LEVEGŐSZENNYEZÉST OKOZÓ LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETŐI SZÁMÁRA

(Ezen illetéket fizetni  csak vállalkozást végző természetes és jogi személyek kötelesek.)  

Az 1998-ban kiadott 401 sz. törvény 6. § 4. bekezdésének értelmében, amely a levegőszennyezést okozó létesítmények illetékét tartalmazza, a kismértékű levegőszennyezést okozó létesítmények tulajdonosai

kötelesek minden év február 15-ig

a várost értesíteni az adott létesítmény éves fogyasztásáról és a tüzelőanyagok felhasználásáról, amelyek során szennyező anyagok keletkeznek és kerülnek a levegőbe. Továbbá a létesítmény tulajdonosa köteles megadni minden olyan adatot, amely a levegőbe kibocsátott szennyező anyagok mennyiségét és a levegőre gyakorolt károsodás mértékét határozza meg, valamint szükséges feltüntetni a felhasznált tüzelőanyagok fajtáit is.

A fent leírtak értelmében felszólítjuk az érintetteket, hogy a megadott időpontig, a megfelelő nyomtatványon, tegyenek eleget a törvényben előírt kötelességüknek!

A fent említett kötelességek elmulasztása esetén Királyhelmec városának a 2014-ben kiadott 9. sz. általános érvényű rendelet alapján jogában áll minden kismértékű levegőszennyezést okozó létesítmény tulajdonosának büntetést kiszabni 663,87 € értékig.

 Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere

Môže Vás to tiež zaujímať...

SMÚTOČNÝ OZNAM – GYÁSZJELENTÉS

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Gabriel Timko vo veku 62. rokov zomrel. Rozlúčka so zosnulým  …