streda , 6 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Mesto Kráľovský Chlmec ako správca dane v zmysle §52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2019 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby (aj fyzické osoby – podnikatelia) 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.

Királyhelmec városa, mint adókezelő, az alábbiakban megjelenteti – az adókezelésről és az egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 2009. évi 563-as számú törvény 52§-a értelmében – azon adótartozók listáját, akiknek szemétdíj- illetve az ingatlanadó-tartozása meghaladja a 160 eurót (természetes személyek esetében), illetve az 1 600 eurót (jogi személyek esetében).

Môže Vás to tiež zaujímať...

SMÚTOČNÝ OZNAM – GYÁSZJELENTÉS

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Gabriel Timko vo veku 62. rokov zomrel. Rozlúčka so zosnulým  …