utorok , 9 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / VÝZVA – FELHÍVÁS

VÝZVA – FELHÍVÁS

Vážení občania Kráľovského Chlmca!

            Chceli by sme vám oznámiť, že od januára 2020, odhliadnuc od súčasných postupov používaných pre dosiahnutie znižovania výdavkov a zvyšovania účinnosti opatrení na zníženie deficitu v mestskom rozpočte , bude mesto postupovať pri vymáhaní podlžností v rámci vlastných kompetencií. Žiaľ, kvôli nezodpovednému prístupu jednotlivých súkromných a právnických neplatiacich osôb, vznikli mestu Kráľovský Chlmec v minulých rokoch a desaťročiach značné podlžnosti, ktorých, aspoň čiastočné vyrovnanie,  by bolo v spoločnom záujme nás všetkých. Inštitúcia, ktorá bude pracovať na odstránení podlžností  na základe platných právnych postupov, môže dlžobu stiahnuť zo mzdy dlžníka, zablokovať účet súkromnej alebo právnickej osoby alebo uplatniť záložné právo na jeho  nehnuteľnosti. Na Slovensku sa nedávno vytvorili právne základy aj takého postupu, že štátni policajti zadržia vodičský preukaz dlžníka dovtedy, kým svoj dlh nevyrovná. Preto sa, v záujme zodpovedného hospodárenia so spoločným majetkom, vedenie mesta rozhodlo, že pri znižovaní podlžností súkromných i právnických osôb použije všetky spomínané právne  opatrenia, vrátane toho, ktoré sa spomína v závere oznamu.

Tisztelt Királyhelmeci Polgárok!

            Értesíteni szeretnénk Önöket arról, hogy 2020 januárjától a település – az eddigi gyakorlattól eltérően –  a költségek csökkentése és a hatékonyság növelése érdekében saját hatáskörben végzi a város kintlévőségeinek a behajtását. Sajnos, egyes nem fizető természetes és jogi személyek felelőtlensége miatt Királyhelmecnek az elmúlt években, évtizedekben  jelentős kintlévőségei keletkeztek, melyek – legalább részbeni – behajtása mindannyiunk közös érdeke. A behajtást végző szervezet a jogszabályok adta lehetőségek szerint az adós munkabéréből levonhatja a tartozás összegét, zárolhatja természetes vagy jogi személy számláját, valamint zálogjogot jegyeztethet be annak ingatlanjaira. Szlovákiában nemrégiben megteremtődött a törvényi feltétele annak is, hogy az állami rendőrök mindaddig bevonják az adós jogosítványát, míg az nem rendezi tartozását. A közpénzekkel való felelős gazdálkodás okán, a köz érdekében a város vezetése a kintlévőségek csökkentése céljával az adósokkal szemben minden rendelkezésre álló, törvényes eszközt – ez utóbb említettet is – igénybe fog venni.

Môže Vás to tiež zaujímať...

HAVÁRIA – CSŐTÖRÉS

Východoslovenské vodárne a.s., oznamuje občanom , že 3. augusta 2022 na ul. Hlavná od starého …