streda , 5 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

10. decembra 2019 sa v budove mestského úradu v Kráľovskom Chlmci zorganizuje dobrovoľné darovanie krvi s cieľom pomôcť našim najodkázanejším spoluobčanom. Tí, ktorí sa na tejto akcii podieľajú, dajú pomocnú ruku aj občanovi nášho mesta, Zoltánovi Botosovi, ktorý, bohužiaľ, kvôli jeho zdravotnému stavu tiež potrebuje takúto podporu. Kvapka pomoci môže zachrániť životy!

Királyhelmecen, a városi hivatal épületében, 2019. december 10-én önkéntes véradást szerveznek, hogy a közelgő ünnepek alkalmából a legrászorultabbakon, a különböző betegségekkel küzdő embertársainkon segítsenek. Az akcióba bekapocsolódók városunk egyi polgárának, Botos Zoltánnak is segítő kezet nyújtanak, aki sajnos, egészségi állapota miatt, szintén ilyen támogatásra szorul. Egy csepp segítség életet menthet!

Môže Vás to tiež zaujímať...

VÝZVA – FELHÍVÁS

Žiadame  občanov  rodinných domov, aby do KUKA nádob na komunálny odpad neukladali zelený odpad ako …