štvrtok , 7 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Zber odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečného odpadu) sa uskutoční dňa 8.11.2019 v čase od 7:30 do 8:30 hod.v areáli Technických služieb na ulici Dobranskej v Kráľovskom Chlmci. Pri odovzdaní odpadu s obsahom škodlivín je potrebné sa preukázať občianskym preukazom. Za nebezpečný odpad sa považujú: batérie a akumulátory, farby (v originálnom balení), tlačiarenské farby, lepidlá a živice, svietidlá (neóny, úsporné žiarovky, výbojky, LED svetelné zdroje, žiarivky apod.), pesticídy  a rozpúšťadlá (v originálnom balení), absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, oleje a tuky, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

A veszélyes hulladékot 2019. november8-án lehet leadni, reggel 7:30-tól 8:30 óráig. A veszélyes hulladék leadásakor az ügyfélnek fel kell mutatnia a személyi igazolványát. Veszélyes hulladéknak számítanak: az akkumulátorok és a szárazelemek, a festékek (eredeti csomagolásban), a nyomdafestékek, a ragasztóanyagok, a világítótestek, az égők (a neonok, az energiatakarékos és a LEDégők), a vegyszerek és az oldószerek (eredeti csomagolásban), az abszorbensek, a szűrőanyagok, az olajszűrők, a motor- és kenőolajok, az olajok és a zsiradékok, valamint a veszélyes anyagok maradékait tartalmazó csomagolóanyagok.

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 17. júna 2022 (v piatok) sa v rámci separovaného zberu odpadu uskutoční …