pondelok , 3 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / VÝZVA – FELHÍVÁS

VÝZVA – FELHÍVÁS

O Z N A M –  Oznamujeme obyvateľom mesta, že podľa §81, ods.7, bod g) zákona č. 79/2015 o odpadoch v znení neskorších predpisov zber objemového odpadu na území mesta Kráľovský Chlmec sa bude realizovať od 14. 10. 2019 do 21. 10. 2019. Zber odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečného odpadu) sa uskutoční dňa 8.11.2019.

            Zber odpadu sa uskutoční v areáli Technických služieb na ulici Dobranskej v Kráľovskom Chlmci. Obyvatelia môžu odpad priniesť v čase od 8.00 do 15.00 hod. v pracovných dňoch pondelok– štvrtok a od 8.00 – 12.00 v piatok. Za objemový odpad  sa pokladá nábytok, skrine, kreslá a pod.

         Nebezpečný odpad bude možné odovzdať dňa: 8. 11. 2019 v čase od 7.30 do 9.00 hod. Pri odovzdaní odpadu s obsahom škodlivín je potrebné sa preukázať občianskym preukazom.

         Za nebezpečný odpad sa považuje: batérie a akumulátory, farby (v originálnom balení), tlačiarenské farby, lepidlá a živice, svietidlá (neóny, úsporné žiarovky, výbojky, LED svetelné zdroje, žiarivky a pod.), pesticídy  a rozpúšťadlá (v originálnom balení), absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, oleje a tuky, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

Zároveň je možnosť odovzdať použité rastlinné oleje a tuky z domácností v uzavretých PET fľašiach v areáli technických služieb v pracovných dňoch od 8-oo do 15-oo hodiny pondelok – štvrtok a v piatok od 8.00 do 12.00 hodiny počas celého roka. 

Taktiež elektroodpad je možné odovzdať v areáli technických služieb v pracovných dňoch od 8-oo do 15-oo hodiny pondelok – štvrtok a v piatok od 8.00 do 12.00 hodiny počas celého roka.  Za elektroodpad sa pokladajú chladničky, práčky, televízory, PC, malé elektrické spotrebiče a pod.

Tento oznam sa nevzťahuje na biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad, preto žiadame obyvateľov, aby nevykladali biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad pred rodinné domy.

 

  

F E L H Í V Á S – Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a 79/2015-ös törvény 81§ 7. pont g) bekezdése alapján Királyhelmecen a nagyterjedelmű hulladékot (például szekrényeket, székeket és egyéb bútordarabokat) 2019. október 14-e és október 21-e között, a veszélyes hulladékot pedig 2019. november 8-án gyűjtik össze.

A fent említett hulladékot a királyhelmeci szolgáltatási részleg udvarán, az akció idején, hétfőtől csütörtökig 8:00-tól 15:00 óráig, pénteken 8:00-tól 12:00 óráig lehet leadni.

A veszélyes hulladékot 2019. november 8-án lehet leadni, reggel 7:30-tól 9:00 óráig. A veszélyes hulladék leadásakor az ügyfélnek fel kell mutatnia a személyi igazolványát.

         Veszélyes hulladéknak számítanak: az akkumulátorok és a szárazelemek, a festékek (eredeti csomagolásban), a nyomdafestékek, a ragasztóanyagok, a világítótestek, az égők (a neonok, az energiatakarékos és a LED égők), a vegyszerek és az oldószerek (eredeti csomagolásban), az abszorbensek, a szűrőanyagok, az olajszűrők, a motor- és kenőolajok, az olajok és a zsiradékok, valamint a veszélyes anyagok maradékait tartalmazó csomagolóanyagok.

 Továbbá felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a háztartásban elhasznált növényi olajat és zsírt zárt műanyag PET üvegekben, az egész év folyamán, hétfőtől csütörtökig 8:00-tól 15:00 óráig, pénteken pedig 8:00-tól 12:00 óráig lehet leadni a királyhelmeci szolgáltatási részleg Dobrai úti telephelyén.

Ugyanebben az időpontokban, ugyanitt az elektronikai hulladékot (például mosógépeket, hűtőszekrényeket, televíziókat, rádiókat és más műszaki cikkeket)  is leadhatják a polgárok.

Kérjük a polgárokat, hogy a kertekből származó biológiai hulladékot ne tegyék ki az ingatlanjaik elé!

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Žiadame občanov, aby ku kontajnerom na komunálny a separovaný  odpad neukladali objemný odpad ako koberce, WC …