pondelok , 12 apríla 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / VÝZVA – FELHÍVÁS

VÝZVA – FELHÍVÁS

O Z N A M –  Oznamujeme obyvateľom mesta, že podľa §81, ods.7, bod g) zákona č. 79/2015 o odpadoch v znení neskorších predpisov zber objemového odpadu na území mesta Kráľovský Chlmec sa bude realizovať od 14. 10. 2019 do 21. 10. 2019. Zber odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečného odpadu) sa uskutoční dňa 8.11.2019.

            Zber odpadu sa uskutoční v areáli Technických služieb na ulici Dobranskej v Kráľovskom Chlmci. Obyvatelia môžu odpad priniesť v čase od 8.00 do 15.00 hod. v pracovných dňoch pondelok– štvrtok a od 8.00 – 12.00 v piatok. Za objemový odpad  sa pokladá nábytok, skrine, kreslá a pod.

         Nebezpečný odpad bude možné odovzdať dňa: 8. 11. 2019 v čase od 7.30 do 9.00 hod. Pri odovzdaní odpadu s obsahom škodlivín je potrebné sa preukázať občianskym preukazom.

         Za nebezpečný odpad sa považuje: batérie a akumulátory, farby (v originálnom balení), tlačiarenské farby, lepidlá a živice, svietidlá (neóny, úsporné žiarovky, výbojky, LED svetelné zdroje, žiarivky a pod.), pesticídy  a rozpúšťadlá (v originálnom balení), absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, oleje a tuky, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

Zároveň je možnosť odovzdať použité rastlinné oleje a tuky z domácností v uzavretých PET fľašiach v areáli technických služieb v pracovných dňoch od 8-oo do 15-oo hodiny pondelok – štvrtok a v piatok od 8.00 do 12.00 hodiny počas celého roka. 

Taktiež elektroodpad je možné odovzdať v areáli technických služieb v pracovných dňoch od 8-oo do 15-oo hodiny pondelok – štvrtok a v piatok od 8.00 do 12.00 hodiny počas celého roka.  Za elektroodpad sa pokladajú chladničky, práčky, televízory, PC, malé elektrické spotrebiče a pod.

Tento oznam sa nevzťahuje na biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad, preto žiadame obyvateľov, aby nevykladali biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad pred rodinné domy.

 

  

F E L H Í V Á S – Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a 79/2015-ös törvény 81§ 7. pont g) bekezdése alapján Királyhelmecen a nagyterjedelmű hulladékot (például szekrényeket, székeket és egyéb bútordarabokat) 2019. október 14-e és október 21-e között, a veszélyes hulladékot pedig 2019. november 8-án gyűjtik össze.

A fent említett hulladékot a királyhelmeci szolgáltatási részleg udvarán, az akció idején, hétfőtől csütörtökig 8:00-tól 15:00 óráig, pénteken 8:00-tól 12:00 óráig lehet leadni.

A veszélyes hulladékot 2019. november 8-án lehet leadni, reggel 7:30-tól 9:00 óráig. A veszélyes hulladék leadásakor az ügyfélnek fel kell mutatnia a személyi igazolványát.

         Veszélyes hulladéknak számítanak: az akkumulátorok és a szárazelemek, a festékek (eredeti csomagolásban), a nyomdafestékek, a ragasztóanyagok, a világítótestek, az égők (a neonok, az energiatakarékos és a LED égők), a vegyszerek és az oldószerek (eredeti csomagolásban), az abszorbensek, a szűrőanyagok, az olajszűrők, a motor- és kenőolajok, az olajok és a zsiradékok, valamint a veszélyes anyagok maradékait tartalmazó csomagolóanyagok.

 Továbbá felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a háztartásban elhasznált növényi olajat és zsírt zárt műanyag PET üvegekben, az egész év folyamán, hétfőtől csütörtökig 8:00-tól 15:00 óráig, pénteken pedig 8:00-tól 12:00 óráig lehet leadni a királyhelmeci szolgáltatási részleg Dobrai úti telephelyén.

Ugyanebben az időpontokban, ugyanitt az elektronikai hulladékot (például mosógépeket, hűtőszekrényeket, televíziókat, rádiókat és más műszaki cikkeket)  is leadhatják a polgárok.

Kérjük a polgárokat, hogy a kertekből származó biológiai hulladékot ne tegyék ki az ingatlanjaik elé!

Môže Vás to tiež zaujímať...

SODB

Sčítanie obyvateľov je kľúčovým štatistickým zisťovaním, pretože podľa počtu obyvateľov zo zdrojov Štatistického úradu SR sa …