streda , 14 apríla 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov dňa 4 – 7. 11. 2019 vykonáva odpočty vodomerov v Kráľovskom Chlmci. Preto žiadame odberateľov, aby sprístupnili svoje odberne miesta k odpočtu:

Pondelok (4.11.)            E. Adyho, Horešská

Utorok: (5.11.)               Pribenícka, Dobranská, Újhelská, L. Kossutha (č.d. 1-32), Mierová, L. Štúra, Cyrila a Metóda, J. Attila

Streda: (6.11.)                Pri Štadióne, Kazinczyho, Helmecziho, Komenského

Štvrtok: (7.11.)               L. Kossutha (č.d. 80-125), Štefániková, Hlavná

– Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru

– Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu

– Uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 17. 11. 2019 buď telefonicky na č. t. 056/6712777 alebo e-mailom na jana.koskova@vodarne.eu.

V opačnom prípade IM bude fakturovaný priemer a následne zaslana výzva na sprístupnenie meradla k odpočtu.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

A Kelet-szlovákiai Vízművek a.s 2019. november 4-e és 11-e között vízóra-leolvasást végez Királyhelmecen. Ezért arra kérik a lakosokat, hogy ezekben a napokban a vállalat dolgozóinak tegyék lehetővé a vízórák megközelítését ill. a fogyasztás leolvasását. (Amennyiben az ügyfél kutyatartó, az ebet ezekben a napokon, kérjük, zárják be!)

Hétfő (XI.4.)                 Ady Endre utca, Géresi utca

Kedd (XI.5.)                 Perbenyikik, Dobrai, Újhelyi, Kossut, (az 1-32 házszámok), Béke, Štúr, Cyril és Metód, valamint József Attila utca

Szerda (XI.6.)               Stadion, Kazinczy, Helmczy és Komenský utca

Csütörtök (XI.7.)          Kossuth (a 80-125 házszámig), Štefánik, Fő utca

Ha az említett napokon nem áll módjukban a leolvasást végző munkatársak rendelkezésére állni, 2019. november 17-éig jelezzék a vízóra állását telefonon a 056/67 12 777-es számon, vagy a jana.koskova@vodarne.eu e-mail címen.

Ellenkező esetben a cég kénytelen lesz a leolvasandó időszakra eső átlagfogyasztást kiszámlázni, valamint új felszólítást küldeni az ügyfélnek.

Megértésüket és segítségüket köszönjük!

Môže Vás to tiež zaujímať...

SODB

Sčítanie obyvateľov je kľúčovým štatistickým zisťovaním, pretože podľa počtu obyvateľov zo zdrojov Štatistického úradu SR sa …