štvrtok , 18 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Vážení občania!

V predošlých dňoch sa začali uskutočňovať posledné práce súvisiace s výstavbou kanalizácie na území mesta. Na Hlavnej ulici bolo dobetónované okolie  kanalizačných šácht, do ktorých si budú jednotliví občania a podnikatelia pripájať kanalizačné prípojky zo svojich nehnuteľností, z čoho vyplýva, že okolie týchto šácht bude opätovne narušené. Na základe tejto skutočnosti by bolo v tomto čase zbytočné dávať chodníky do pôvodného stavu, t. j. ukladať dlažbu. Konečnú úpravu zrealizuje mesto až po pripojení jednotlivých nehnuteľností na novovybudovanú kanalizáciu.

Pripájať sa na novú kanalizáciu bude možné až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povolí užívanie stavby. Občania mesta a vlastníci nehnuteľností budú o tejto skutočnosti informovaní po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia prostredníctvom mestského rozhlasu a na web stránke mesta. Zároveň mesto dohodne postup a spôsob zabezpečenia potrebných dokladov s VVS, a.s. závod Trebišov tak, aby boli občania čo najmenej zaťažovaní procesom zabezpečenia si zmlúv k napojeniu na verejnú kanalizáciu.

Touto cestou sa chceme poďakovať za trpezlivosť zo strany občanov mesta počas realizácie stavby.

 

Tisztelt Polgárok!

Az elmúlt napokban Királyhelmecen a csatornahálózat-építéssel kapcsolatos munkálatok az utolsó fázisukba értek. Ezek keretében a kivitelező munkatársai a Fő utcán azoknak az szennyvízaknáknak a feldeleit betonozták körbe, melyek segítségével a jövőben az egyes ingatlanokat csatlakoztatják majd tulajdonosaik a hálózatra.  Mivel ekkor a csatornafedelek környékét újra fel kell majd bontani, jelenleg a járdák eredeti állapotának visszaállítása – azaz a térkövek újbóli lerakása – értelmetlen lenne. Ezt a város csak azt követően végezteti el, miután az érintett ingatlanokat tulajdonosaik az új csatornahálózatra csatlakoztatják.

Az újonnan kiépített hálózatra csak a beruházás kollaudálása után lehet majd csatlakoztatni, mely végzés kiadásával megteremtődik a használatba vétel egyik fő feltétele. A polgárokat illetve az egyes ingatlanok tulajdonosait a dokumentum hatályba lépéséről  a város weboldalán, a hangosbeszélőin, valamint a helyi újságban is értesítjük. Időközben a város megállapodik a szolgáltatóval annak a hivatalos eljárásnak a részleteiről, melynek lefolytatása a használatba vétel következő feltétele. Célunk, hogy ez az eljárás a lehető legkevesebb terhet rója a város egyes polgáraira.

Ezúton szeretnénk kösztönentet mondani Királyhelmec lakosainak azért a példaértékű hozzáállásért és türelemért, melyet a beruházás megvalósítása idején tanúsítottak.

OZNÁMENIE - ÉRTESÍTÉS P1030940

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 9. augusta 2022 (v utorok) sa v rámci separovaného zberu odpadu uskutoční odvoz …