streda , 6 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / VÝZVA – FELHÍVÁS

VÝZVA – FELHÍVÁS

Žiadame občanov, aby ku kontajnerom na komunálny a separovaný  odpad neukladali objemný odpad ako koberce, WC misy, matrace, nábytok a iný odpad, ktorý sa nezmestí do 1100 L kontajnerov. Uloženie tohto odpadu ku kontajnerom sa považuje za znečistenie verejného priestranstva za čo môžete byť pokutovaný. Objemný odpad je možné odovzdať za poplatok v areáli technických služieb na ulici Dobránskej v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00. Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na tel. čísle 056/6871056.

Kérjük a polgárokat, hogy a hulladékgyűjtő-konténerek mellé ne helyezzenek ki olyan nagyméretű, használt tárgyakat, amelyek nem férnek be az 1100 literes edényekbe (például WC-csészéket, szőnyegeket, bútorokat, matracokat, stb.)! A nagyméretű hulladék ilyen jellegű elhelyezése a közterületek szennyezésének minősül, mely cselekmény szankcionálható. A nagyméretű hulladékot, térítésellenében, leadhatják a közterület-fenntartó vállalat Dobrai úti telephelyén, munkanapokon, reggel 8 és délután 15 óra között.  Bővebb felvilágosítás a 056/687 10 56-os telefonszámon kapható.

VÝZVA - FELHÍVÁS HunyadihoKoberce k  pia

VÝZVA - FELHÍVÁS IbranyihoAwc

VÝZVA - FELHÍVÁS IbranyihoBblok

VÝZVA - FELHÍVÁS KossuthaChladnicka1

VÝZVA - FELHÍVÁS KossuthaWC

Môže Vás to tiež zaujímať...

SMÚTOČNÝ OZNAM – GYÁSZJELENTÉS

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Gabriel Timko vo veku 62. rokov zomrel. Rozlúčka so zosnulým  …