utorok , 26 októbra 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Východoslovenská distribučná oznamuje občanom, že  4., 5. a 6. Septembra 2019 (streda, štvrtok a piatok) od 07:00 hod.– 18:30 hod. bude prerušená dodávka elektriny na ul:

Cyrila a Metóda od č. d. 1 po č. d. 3,

Dobránska č. 16, 947, 2197,

Horešská od č. d. 40 po č. d. 68 a od č. d. 71 po č.d. 105, ďalej č. d. 1010/75, 2287/103, 2436/77A a 4073/6,

Kazinczyho č. d. 20,

L. Kossutha od č. d. 23 po č. d. 29 a od č. d. 30 po č. d. 40,

Ľ. Štúra od č. d. 1 po č. d. 31,

M. Helmecziho od č. d. 1 po č. d. 17,

Mierová od č. d. 5 po č. d. 16 a č. d. 325,

Pri Štadióne č. d. 213,

Pribenícka č. d. 4 a č. d. 2189,

S. Petőfiho č. d. 70

Za pochopenie ďakujú.

 

A Kelet-szlovákiai áramszolgáltató értesíti a lakosokat, hogy 2019. szeptember 4-én, 5-én és 6-án (szerdán, csütörtökön és pénteken), 7:00 és 18:30 óra között   szünetelni fog az áramszolgáltatás:

a Cyril és Metód utcában az 1-es házszámtól a 3-as házszámig,

a Dobrai utcában a 16, a 947, és a 2197 házszám alatt,

a Géresi utcában a 40-es házszámtól a 68-as házszámig, valamint a 71-es házszámtól a 105-ös házszámig, illetve az 1010/75-ös, a 2287/103-as, a 2436/77A és a

4073/6-os házszám alatt

a Kazinczy utcában a 20-as házszám alatt,

a Kossuth L. utcában a 23-as házszámtól a 29-es házszámig, és a 30-as házsszámtól a 40-es házszámig,

a Štúr utcában az 1-es házszámtól a 31-es házszámig,

a Helmeczi M. utcában az 1-es házszámtól a 17-es házszámig,

a Béke utcában az 5-ös házszámtól a 16-os házszámig és a 325-ös házszám alatt,

a Stadion utcában a 213-as házszám alatt,

a Perbenyiki utcában a 4-es és a 2189-es házszám alatt,

és a Petőfi S. utcában a 70-es  házszám alatt.

A megértésüket köszönik.

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 22. októbra 2021 (v piatok) sa v rámci separovaného zberu odpadu uskutoční …