pondelok , 3 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Správy / OCENENÍ – KITÜNTETETTEK

OCENENÍ – KITÜNTETETTEK

Vážený čitateľ!

            Martin Luther King, svetoznámy baptistický pastor, ľudsko-právny aktivista a politik, ktorý obetoval svoj život za ľudské práva a slobodu, raz povedal: „Ak je prácou človeka zametanie ulíc, tak nech tie ulice zametá tak ako Michelangelo maľoval, ako Beethoven komponoval, ako Shakespeare písal verše. Nech zametá tak dobre, aby sa každý obyvateľ nebies i zeme zastavil na minútu a povedal, hľa, tu žil jeden vynikajúci zametač ulíc, ktorý si dobre vykonal svoju prácu.“ Každoročne odovzdanými cenami mesta v Kráľovskom Chlmci, mi, vedenie mesta v podobnom znamení si prajeme uznať a oceniť všetkých tých, ktorí svojou činnosťou prispeli k tomu, aby naša spoločnosť, naše mesto – náš život sa stali krajším, cennejším životaschopnejším. Aj preto sa medzi doteraz ocenenými nachádzajú herci, učitelia, lekári, organizátori kultúrneho života, vedci, úradníci, olympijskí víťazi, alebo ako tohto roku ekonóm, filmár alebo policajt. Verte, že nám, ktorí rozhodujeme, máme veľmi ťažkú prácu, veď naše mesto vždy malo mnoho nadaných, svedomitých, zaujatých a vzorových občanov. Naše rozhodnutia sú sťažené práve týmto množstvom. Ako píše nemecký filozof Max Sheler“ „Hodnoty nie je treba vymýšľať alebo stvoriť, iba ich spoznať.“ Vážený čitateľ! Som si istý, že aj napriek všetkým ťažkostiam sa nám podarilo vybrať dobre a naše rozhodnutie snáď ani nemusíme vysvetľovať, veď to sa už stalo prácou, chovaním životom ocenení. V záujme a na slávu nás všetkých.

Karol Pataky, primátor

 

A közösségért végzett munkát díjazták  

A Bodrogközi Kulturális Fesztivál első napján,2019.  szeptember 13-án a Királyhelmeci Gimnázium aulájában ádták át azokat a város által alapított díjakat, melyekkel az önkormányzat a helyi közösségért tevékenykedő egyéneket vagy csoportokat értékeli.

Egy 2014-ben elfogadott helyi érvényű rendelet szerint Királyhelmec díszpolgára lehet az a személy, aki nem a város lakosa, de a helyi közösség érdekében a kultúra, a közösségfejlesztés, a jótékonyság, a nevelés és az oktatás, az érdekvédelem vagy az élet egyéb területén elismerésre méltó tevékenységet fejtett ki. Az ugyancsak ekkor alapított Pro Urbe díjjal egyének és csoportok munkája értékelhető. A kitüntetett egyén 300 eurós jutalmat kaphat, a 10 főnél kisebb csoportok, társulások vagy egyesületeknek 1500, ennél nagyobb egyesületeknek 1000 euró jár. A Királyhelmec Város Polgármesterének Emléklapját szintén a településért munkálkodó személyek vagy csoportok kaphatják meg, ez a díj pénzjutalommal nem jár, odaítéléséről a mindenkori polgármester dönt. A kitüntetések adományozására a helyieken kívül a városban működő intézmények vezetői és alkalmazottjai, a társadalmi, a gazdasági szervezetek, az egyesületek, az érdekképviseleti szervek, valamint magánszemélyek tehetnek javaslatot.

Molnár Ildikónak, a Királyhelmeci Városi Hivatal közigazgatási és szervezési osztálya vezetőjének tájékoztatása szerint idén két díszpolgári cím odaítéléséről született döntés. 2019-ben a város díszpolgára lett Szentpétery Aurélia, akit jelentős és emlékezetes előadó-művészi munkásságáért, valamint Királyhelmec városa iránti szeretetéért díjaztak. A királyhelmeci születésű színművészt 1953-ban százhatvan jelentkező közül, másodmagával együtt vették fel az Állami Faluszínház magyar tagozatára. A faluszínház megszűnése után, 1960-ban a Magyar Területi Színház (MATESZ) társulatában folytatta színészi pályáját, a kőszínház megalapítóinak oszlopos tagjaként. Elkötelezettségét, hivatástudatát jól példázza, hogy máig Komáromban él és játszik. A rengeteg színpadi szerepen kívül emlékezhetünk rá a rádió jónéhány rádiójátékából, illetve a televízió képernyőjéről is. Ugyanilyen kitüntetésben részesült Tóth Ferenc, közgazdászprofesszor, a tudományos életben elért kiváló eredményeiért és Királyhelmec oktatásának fejlesztéséért. Tóth Ferenc jelenleg a Soproni Egyetemen dolgozik címzetes egyetemi tanárként, ahol vállalat-gazdaságtant oktat a német nyelvű képzésben. Közel három évtizede a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem posztgraduális karának dékánhelyetteseként feladatul kapta a határon túli egyetemi képzés beindítását Királyhelmecen, ami, a sikeresen elnyert pályázat révén, az oktatásügyi minisztérium jóváhagyásával, 1993-ban meg is valósult.

A királyhelmeci rendezvényen posztumusz Pro Urbe díjjal tüntették ki Dobos Magdolnát Királyhelmec város közéletében kifejtett kimagasló tevékenységéért. A nemes cél megvalósításában, hogy Királyhelmec a régió egészségügyi központjává váljon, Adler Lajos mellett Magdolna is komoly feladatokat vállalt. Fáradozásuk, és a többi jóakaratú segítő összefogásának eredményeként a múlt század 60-as éveiben Királyhelmecen megnyithatta kapuit az új kórház. Dobos Magdolna hosszú évtizedekig aktív részese volt az intézmény mindennapjainak, hisz 1986-os nyugdíjba vonulásáig a gazdasági részleg vezetőjeként tevékenykedett.

A Polgármester díját idén Tóth Vincének és Bodnár Balázsnak, a Királyhelmeci Városi Hivatal két rendőrének, a közfeladatok ellátása során tanúsított kiemelkedő magatartásukért és önfeláldozó helytállásukért ítélték oda. Ugyanilyen elismeréseket Szabó Róbertnek a nemzetközileg is jegyzett, kiemelkedő filmművészeti, szakmai tevékenységéért, valamint a fiataloknak példaként szolgáló alkotói munkájáért, Ténai Máriának, a gimnázium volt igazgatójának pedig az oktatás terén elvégzett több évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenységéért adtak át. A TICCE – Bodrogközi és Ung-vidéki Alkotók Társasága megalapításának 40. évfordulója alkalmából, Királyhelmec városa és a régió művészeti életére gyakorolt pozitív hatásáér kapta meg a díjat. Felsőzsolca – Királyhelmec egyik testvértelepülése – minden évben jutalomban részesíti azt a királyhelmeci diákot, aki magyar oktatási intézménybe járva, a legjobb tanulmányi eredményeket éri el. Idén a díjat Lakatos Cynthia, a helyi Helmeczy Mihály Alapiskola diákja kapta.

OCENENÍ - KITÜNTETETTEK csoport1

OCENENÍ - KITÜNTETETTEK csoport2 518 x 763

OCENENÍ - KITÜNTETETTEK dijatado 11

OCENENÍ - KITÜNTETETTEK dijatado 25

OCENENÍ - KITÜNTETETTEK dijatado 30

OCENENÍ - KITÜNTETETTEK dijatado 48

OCENENÍ - KITÜNTETETTEK dijatado 55

OCENENÍ - KITÜNTETETTEK dijatado 65

OCENENÍ - KITÜNTETETTEK dijatado 67

OCENENÍ - KITÜNTETETTEK dijatado 86

OCENENÍ - KITÜNTETETTEK dijatado 93

OCENENÍ - KITÜNTETETTEK dijatado 98

Môže Vás to tiež zaujímať...

KULTÚRNY DOM – KULTÚRHÁZ

Like1 Dislike