pondelok , 3 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Správy / NAJKRAJŠIA ZÁHRADA – A LEGSZEBB KERT

NAJKRAJŠIA ZÁHRADA – A LEGSZEBB KERT

Výhercovia súťaže „Najkrajšia záhrada“

  1. miesto: Szaniszló János, L. Kossutha 592/90, (dvor pri rod. dome) – odmena: 50 €                                                                                                                      Szűcs Melinda, Ibrányiho 1255/24, (záhrada v záhradkárskej osade) – odmena: 50 €
  2. miesto: Jozef Dajka, ul. Ľ. Štúra 2, (pri rodinnom dome) – odmena: 30 €                                                                                                                                    Judita Tóthová, L. Kossutha564/10, (pri rodinnom dome) – odmena: 30 €
  1. miesto: Spoločenstvo vlastníkov bytov Hrab, Hlavná 204 – odmena: 20 €                                                                                                                          Tógyerová Magdaléna, L. Kossutha 578/42, (záhr. pred ob. domom) – odmena: 20 €

 

A legszebb kert verseny nyertesei:

  1. hely: Szaniszló János, Kossuth utca 592/90, (családi ház kertje) – nyereménye: 50 €                                                                                                                     Szűcs Melinda, Ibrányi utca 1255/24, (kiskertészeti övezet) – nyereménye: 50 €
  2. hely: Dajka Jozef, Štúr utca 2, (családi ház kiskertje) – nyereménye: 30 €                                                                                                                                      Tóth Judit, Kossuth utca 564/10, (családi ház kiskertje) – nyerménye: 30 €
  1. hely: a Fő utcai 204 számú bérház lakóközössége (Petruška) – nyerménye: 20 €                                                                                                                        Tógyer Magdaléna, Kossuth utca 578/42, (bérház előtti kiskert) – nyereménye: 20 €                                                                                                                         

 

Szaniszló János          

NAJKRAJŠIA ZÁHRADA - A LEGSZEBB KERT SzaniszloJanos

Szűcs Melinda

NAJKRAJŠIA ZÁHRADA - A LEGSZEBB KERT SzucsMelinda

Dajka József

NAJKRAJŠIA ZÁHRADA - A LEGSZEBB KERT DajkaJozef

Tóth Judit

NAJKRAJŠIA ZÁHRADA - A LEGSZEBB KERT T  thovaJudita

A Fő utcai 204 számú bérház lakóközössége

NAJKRAJŠIA ZÁHRADA - A LEGSZEBB KERT Spolocenstvo

Tógyer Magdaléna

NAJKRAJŠIA ZÁHRADA - A LEGSZEBB KERT Togyerova

Môže Vás to tiež zaujímať...

KULTÚRNY DOM – KULTÚRHÁZ

Like1 Dislike