pondelok , 4 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / VÝZVA – FELHÍVÁS

VÝZVA – FELHÍVÁS

Výzva na podanie žiadosti o pridelenie nájomného bytu

Mesto Kráľovský Chlmec zastúpené primátorom mesta Ing. Karolom Patakym

 v zmysle VZN mesta Kráľovský Chlmec č. 5/2011

oznamuje obyvateľom

možnosť podať žiadosť o pridelenie (uvoľneného) nájomného bytu  s bežným štandardom obstaraného z verejných prostriedkov

 

Adresa                                                           Počet izieb                  Podlahová plocha

na ul. E. Adyho 2855/12, Kráľovský Chlmec           3-izbový                     64,54 m2

PRE ZARADENIE ŽIADATEĽOV DO PORADOVNÍKA O PRIDELENIE NÁJOMNÉHO BYTU JE POTREBNÉ SPLNIŤ PODMIENKY:

stanovené VZN Mesta Kráľovský Chlmec č. 5/2011, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania nájomných bytov v meste Kráľovský Chlmec.

ŽIADOSTI JE MOŽNÉ PODÁVAŤ V TERMÍNE: osobne na sekretariáte Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci  alebo poštou na adresu Mestský úrad, L Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec najneskôr do 20.09.2019 do 12.00 hod.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE POSKYTUJE:

Oddelenie organizačné a vnútornej správy Mestského úradu, kancelária č. 18 na II. poschodí

 

Pondelok:       8:00 – 16:00 hod.

Utorok:           8:00 – 11:45 hod.

Streda:            8:00 – 17:00 hod.

Piatok:            8:00 – 12:00 hod.

 

V Kráľovskom Chlmci dňa 22.08.2019

                                                                                                                                                                                              Ing. Karol Pataky                                                                                                                                                                                                                                                 primátor mesta

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Pri zápise novonarodeného dieťaťa rodičia môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na …