streda , 6 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / Ocenení -Díjazottak

Ocenení -Díjazottak

Mesto ocenilo úspešných žiakov

V závere školského roka ocenilo Mesto Kráľovský Chlmec finančnými odmenami najúspešnejších žiakov a študentov základných a stredných škôl. Od roku 2018 odmeňuje vedenie mesta tých žiakov a študentov, ktorých škola nominuje za vynikajúce výsledky.

Pri výbere najlepších sa zohľadňujú nielen výborné študijné výsledky,  ale  prihliada sa aj na dosiahnuté výsledky na rôznych vedomostných a športových súťažiach, a zohľadňuje sa aj účasť na spoločenských aktivitách.

Primátor mesta Karol Pataky vo svojom slávnostnom príhovore povedal, že uznanie si zaslúžia aj ostatní žiaci a študenti,  ktorí preukázali svoje zručnosti a schopnosti v priebehu celého školského roka. Vyjadril potešenie, že tieto deti prispievajú nielen k šíreniu dobrého mena svojej školy, ale i nášho mesta. Ďalej dodal, že sa oplatí tvrdo a húževnato pracovať, a  dúfa, že toto uznanie žiakov povzbudí a bude pre nich motiváciou do ďalšiej tvorivej práce.

Na základe návrhov jednotlivých inštitúcií bola odovzdaná cena samosprávy nasledovným žiakom:

Tóth Balázs – Základná škola M. Helmecziho s vyučovacím jazykom maďarským

Dominik Vojtko – Základná škola na ul. Kossutha

Varga Szabolcs – Základná umelecká škola v Kráľ. Chlmci

Gatyás Marián – Špeciálna základná škola

Tamara Laczková – Gymnázium v Kráľ. Chlmci

Sabó Dominik – Stredná odborná škola v Kráľ. Chlmci

Čestné uznania a peňažné poukážky odovzdali oceneným primátor mesta Karol Pataky, vedúca Spoločného školského úradu v Kráľ. Chlmci Bernadett Leczo, a zástupca primátora Jozef Želinský. Ocenenie môže každoročne získať jeden zo žiakov alebo študentov z jednotlivých škôl v našom meste. Okrem diplomu – čestného uznania získal každý z odmenených žiakov aj finančnú odmenu vo výške 200 Eur.

 

 

Az eredményes tanulókat díjazták

Királyhelmecen, a tanévzáró ünnepségeken, pénzjutalmat adtak át a legjobb eredményeket elérő diákoknak. A város vezetése 2018 óta azokat a diákokat jutalmazza a kimagasló eredményükért, akiket erre az iskolájuk méltónak ítélt. A legjobbak kiválasztásánál nemcsak a kiváló tanulmányi előmenetelt veszik figyelembe, hanem a különböző tanulmányi és sportversenyeken elért eredményeket, valamint épp a közösségi tevékenységet is.

Pataky Károly polgármester a díjak átadásakor elmondta, elismerés illeti azokat a diákokat, akik a tanév során bizonyították rátermettségüket. A kiváló eredményeken túl ezek a gyerekek nemcsak iskolájuk, hanem a város hírnevét is öregbítették. Hozzátette: fontosnak tartja a díjat, hogy mindenki lássa, megéri a fáradtságos munka, és reméli, hogy a méltatás a diákoknak újabb lendületet ad a munkájukhoz.

Az intézmények javaslata alapján ebben az évben az alábbi tanulók kapták az önkormányzat díját:

Tóth Balázs – Helmeczy Mihály Alapiskola

Dominik Vojtko – Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola

Varga Szabolcs – Királyhelmeci Művészeti Alapiskola

Gatyás Marián – Speciális Alapiskola

Tamara Laczková – Királyhelmeci Gimnázium

Sabó Dominik – Királyhelmeci Szakközépiskola

A díjazottaknak az elismerő okleveleket és az ajándék pénzutalványt Pataky Károly polgármester és Leczo Bernadett, a  Királyhelmeci Közös Tanügyi Hivatal vezetője, valamint Želinsky József alpolgármester adta át. Intézményenként évente egy-egy diák részesülhet ilyen  elismerésben, melyhez az oklevélen kívül személyenként 200-200 eurós pénzjutalom is jár.

Ocenení -Díjazottak 72F0447 1

 

Ocenení -Díjazottak 72F0480 1

 

Ocenení -Díjazottak 72F0502 1

 

Ocenení -Díjazottak 72F0532 1

 

Ocenení -Díjazottak 72F0562 1

 

Ocenení -Díjazottak T  th Bal  zs 1

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 01. júla 2022 (v piatok) sa v rámci separovaného zberu odpadu uskutoční …