štvrtok , 7 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / Ocenili najlepších žiakov — Kitüntették a sikeres diákokat

Ocenili najlepších žiakov — Kitüntették a sikeres diákokat

Kitüntették a sikeres diákokat Királyhelmecen

 

Az idén első alkalommal jutalmazták Királyhelmecen a legsikeresebb diákokat, akik a tanév végén a város polgármesterétől, Pataky Károlytól vehették át az okleveleket és a kitüntetéssel járó pénzjutalmat. A város területén működő oktatási intézmények javaslata alapján hat diák részesült jutalomban, akiket elsősorban tanulmányi eredményeik, megyei és országos tantárgyi versenyeken való sikeres részvételeik, valamint a  kultúra területén végzett kiemelkedő eredményeik alapján tüntetett ki a város.

 

V Kráľovskom Chlmci ocenili najlepších žiakov

 

Tento rok boli prvý krát ocenení najlepší žiaci mesta, ktorí si na konci školského roka prevzali od pána primátora Ing. Karola Patakyho čestné uznania a peňažné odmeny. Návrh na ocenenie podali školy pôsobiace na území mesta, výsledkom čoho boli vyznamenaní šiesti študenti, ktorí dosiahli výborné študijné výsledky, úspešne reprezentovali školu a mesto na krajských i celoslovenských olympiádach, vedomostných súťažiach a boli mimoriadne tvoriví aj v oblasti kultúry.

Download (PDF, 279KB)

Môže Vás to tiež zaujímať...

SMÚTOČNÝ OZNAM – GYÁSZJELENTÉS

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Gabriel Timko vo veku 62. rokov zomrel. Rozlúčka so zosnulým  …