štvrtok , 20 januára 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / Rozbiehame komunitné plánovanie

Rozbiehame komunitné plánovanie

Rozbiehame komunitné plánovanie Szab  SzilviaAnyai k  tel  k kopieMesto Kráľovský Chlmec sa so zámerom zabezpečiť dostupnosť kvalitných sociálnych služieb rozhodlo spustiť proces komunitného plánovania . Jeho cieľom je podrobne zmapovať potreby sociálnych služieb v meste a porovnať ich s miestnymi zdrojmi. Celý proces poukazuje na potreby občanov a hľadá prijateľné riešenia. Ide o dlhodobú prácu a prioritou je zapojiť každého jedného človeka, ktorý má záujem byť jeho súčasťou. Vyžaduje sa spolupráca z toho dôvodu, že má vychádzať zo skutočného stavu a reálnych potrieb obyvateľov mesta Kráľovský Chlmec.

 

Čo sú sociálne služby?

Pod pojmom sociálne služby sa rozumie jedna z foriem pomoci pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácii. Takúto pomoc poskytujú subjekty rôznym druhom sociálnej služby ako napríklad zariadenia pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba, komunitné centrá, denný stacionár, útulky a iné, ktoré definuje zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zmena živnostenského zákona.

Nikdy neviete, možno raz aj vy sami alebo Vaši príbuzní budete v situácii, kedy budete potrebovať pomoc. V tomto procese je priestor pre všetkých aktívnych obyvateľov, ktorí vyjadrujú svoj názor na problematiku dostupnosti a kvality sociálnych služieb. Výsledok celého tohto procesu sa volá komunitný plán, ktorý je konkrétnym modelom pre mesto a nie len všeobecným dokumentom. Je to akási osnova na to, aby sa vedelo ako a za pomoci ktorých konkrétnych cieľov sa vývoj sociálnych služieb v meste má uberať. Budeme radi, ak nám pomôžete a vyjadríte svoj názor na sociálne služby v meste nie len účasťou v pracovných skupinách, ale aj vyplnením dotazníka, ktorý nájdete na web stránke mesta a v kancelárii mestského úradu č. 18.

 

Dotazníkový prieskum pre obyvateľov  k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kráľovský Chlmec

https://goo.gl/forms/bTns0w7ZpcafvDdo1

Dotazník pre poskytovateľov sociálnych služieb v meste Kráľovský Chlmec

https://goo.gl/forms/4SYfGM3aSNZqQwYG2

 

Mesto Kráľovský Chlmec Vás žiada, aby vyplnili priložený dotazník do 31.05.2018.

 

Vopred Vám ďakujeme, Vami poskytnuté informácie budú pre nás prínosom.

Môže Vás to tiež zaujímať...

Odvoz vianočných stromčekov – Karácsonyfa-begyűjtés

Oznamujeme obyvateľom mesta, že zber a odvoz živých vianočných stromčekov sa bude realizovať od 17.01.2022 …