pondelok , 3 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Správy / Mimovládny sektor / Členská schôdza ZO SZZ

Členská schôdza ZO SZZ

Členská schôdza ZO SZZ v Kráľovskom Chlmci !

Základná organizácia záhradkárov v Kráľovskom Chlmci dňa 9.3.2018 zvolala svojich členov na členskú schôdzu.

Na tejto schôdzi sa zúčastnil predseda OV SZZ z Trebišova p. Ján Barila, čestný predseda OV SZZ Ing. Štefan Piskay, delegát predsedníctva z OV SZZ p. Ladislav Takács a  z MÚ v Kráľ. Chlmci p. Jozef Kalapos .

Schôdzu otvoril predseda p. Viktor Kopasz , oznámil prítomných s programom rokovania a okrem oboznámenia s výsledkami práce v minulom roku zdôraznil voľbu nového predsedníctva našej organizácie.

Od 1.3.2018 odstúpili z vedenia našej ZO a to : predseda ZO SZZ  p.Kopasz Viktror, tajomník ZO SZZ p. Riczo Alexander a členovia výboru p.Farkašová Mária a  p.Talpaš Jozef.

Za nich bolo potrebné doplniť výbor a voliť nové vedenie našej ZO. Volebná komisia oznámila nové mená na doplnenie za odstupujúcich členov výboru ZO SZZ v Kráľovskom Chlmci a to: Tóth Kozma Gabriel, Ladislav Batta, Mikuláš Bajusz a  za náhradníka Vojech Petrik ml., ktorí boli jednomyseľne prijatí. Novozvolený výbor zvolil za predsedu ZO SZZ v Kráľovskom Chlmci p. Júliusa Ragana , za podpredsedu p. Júliusa Horvátha a za tajomníka p. Juraja Balogha .

Po skončení voľby predseda volebnej komisie Ing. Ladislav Švistun oboznámil členov ZO s novým vedením a slova ujal novozvolený predseda.

Na konci bolo jednomyseľne prijaté uznesenie z členskej schôdze a záver schôdze previedol nový predseda ZO, ktorý poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Nasledovalo vyhodnotenie vzorky vín, rozdávanie diplomov a menšie pohostenie.

Autor článku:      p. Ragán

Autor fotografie: p. Karnai

Môže Vás to tiež zaujímať...

Výstava záhradkárov — Kiskertészek kiállítása

Like Dislike