utorok , 18 mája 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy inštitúcií / Tlačová správa —ÚNSS

Tlačová správa —ÚNSS

Tlačová správa —ÚNSS logo unia

Tlačová správa

 

Braillovo písmo – kompetencia, nezávislosť

a rovnosť

Svetový deň Braillovho písma si každoročne pripomíname na počesť Louisa Brailla (1809 – 1852), autora systému na písanie a čítanie používaného miliónmi nevidiacich a slabozrakých ľudí na celom svete. Štvrtý január, výročie Braillovho narodenia, prináša príležitosť na zvýšenie povedomia nielen o problémoch ľudí so zrakovým postihnutím a o možnostiach ich riešenia, ale predovšetkým o dôležitosti vytvárať diela v Braillovom písme a poskytovať rovnaké príležitosti čítať a vzdelávať sa aj pre nevidiacich či slabozrakých.

Ani takmer 200 rokov po vzniku Braillovho písma sa tento geniálny nástroj komunikácie nedostáva do úzadia, nevytlačili ho ani moderné technické a technologické výdobytky. Propagovať dôležitosť Braillovho písma pri prístupe nevidiacich k informáciám a pri ich sociálnej inklúzii, zdôrazniť jeho pozíciu ako nástroja gramotnosti nevidiacich ľudí a podporovanie jeho výučby je cieľom viacerých podujatí na národnej i medzinárodnej úrovni. Jedným z najprestížnejších je Súťaž braillovských esejí. Európska únia nevidiacich v spolupráci so spoločnosťou Onkyo Corporation a Braille Mainichi vyhlásila v uplynulom roku už jej 11. ročník. Práce sú každoročne zaraďované do dvoch kategórií (hranicu tvorí vek 25 rokov) podľa stanovených tém. V roku 2017 sa do nej so svojím textom zapojilo celkovo 55 autorov z 19 rôznych krajín a Slovensko získalo krásne ocenenie: 22-ročná Zuzana Fährerová z Nových Zámkov, ktorá svojou prácou Bodky ako najlepší darček? obsadila 3. miesto v kategórii Junior.

Braillovo písmo bolo predstavené svetu v roku 1825. Za hranice Francúzska však začalo prenikať až po roku 1850. Významným míľnikom v jeho histórii je rok 1878, keď Kongres pre zlepšenie osudu nevidiacich a hluchonemých na svojom zasadnutí v Paríži odmietol všetky ostatné návrhy na slepecké písmo a postavil sa za zavedenie Braillovej abecedy do celého sveta. V Uhorsku ho zaviedli až roku 1893, prvé slovenské učebnice tlačené Braillovou abecedou vyšli až za 1. ČSR po roku 1923.

Ide o šesť bodov, zoradených po troch v dvoch stĺpcoch. Je to skutočná abeceda, rozmerom aj obsahom, písmo, ktoré je plne ortografické, má svoju logiku, zákonitosť a postupnosť a vďaka týmto vlastnostiam je rovnocenné s akoukoľvek inou sústavou písmen. Kombináciou bodov (pridávaním a vynechávaním jedného až piatich) možno zaznačiť písmená abecedy (aj s diakritikou), interpunkčné znamienka, matematické či chemické symboly aj noty. Veľkosť jednotlivých bodov, vzdialenosť medzi nimi, ako aj medzi riadkami je pevne daná tak, aby sa základná bunka Braillovho písma, tzv. šesťbod, dal obsiahnuť bruškom jedného prsta.

Viac o Louisovi Braillovi, princípe, histórii a spôsoboch zápisu jeho písma sa môžete dočítať na stránke ÚNSS v sekcii Braillovo písmo.

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má viac ako 4 000 členov združených v 64 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990.

 

Kontakt:

Dušana Blašková, PR manažér ÚNSS

Tel.: 02/69 20 34 38, 0911 469 653

e-mail: dusana.blaskova@unss.sk

www.unss.sk

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

SMÚTOČNÝ OZNAM – GYÁSZJELENTÉS

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Klaudia Harčová vo veku 31. rokov zomrela. Posledná rozlúčka so …