nedeľa , 9 mája 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy Mestskej polície / Miestna občianska poriadková služba

Miestna občianska poriadková služba

Mesto Kráľovský Chlmec uspelo s projektom „Miestna občianska poriadková služba v meste Kráľovský Chlmec“, ktorý bol spracovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje. V mesiaci október 2017 bolo samospráve doručené z MV SR  rozhodnutie o schválení výšky nenávratného príspevku vo výške 151 206,48.-€, čo je 95 % nákladov na realizáciu projektu a zvyšných 5 % t. j. 7560,32.-€ bude použitých z vlastných zdrojov.

Projekt bol spustený 01.12.2017 a je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny obyvateľstva a zamestnáva 6 osôb na dobu 3 rokov, ktorí budú činnosť vykonávať v koordinácii a pod dohľadom mestskej polície. Prostredníctvom týchto osôb chceme dosiahnuť zlepšenie rizikového správania, ochrany vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania.

            Od príslušníkov miestnej občianskej poriadkovej služby ( MOPS ) sa vyžaduje, aby vzbudzovala prirodzený rešpekt a to najmä medzi rómskou komunitou a mali dobrú miestnu a osobnú znalosť danej komunity. Medzi hlavné úlohymiestnej občianskej poriadkovej služby patrí ochrana verejného poriadku, ochrana životného prostredia, ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrana súkromného a verejného majetku.

            Príslušníci miestnej občianskej poriadkovej služby ( MOPS ) sú vystrojený uniformou čiernej farby a reflexnou vestou s označením „ Miestna občianska poriadková služba“„ na ktorej majú pripnutý preukaz člena „MOPS“ s fotografiou a okrem toho sú vybavený baterkou a zastavovacím terčom pre riadenie cestnej premávky najmä pri základných školách. Hliadky sú zložené z dvoch členov a sú k dispozícii v čase od 06.00 do 16.00 hod. a od 12.00 do 22.00 hod. Pôsobnosť príslušníkov „MOPS“ je na teritóriu celého mesta Kráľovský Chlmec.

Miestna občianska poriadková služba 20180111 132234