sobota , 20 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Správy / Vznik a stručná charakteristika organizácie

Vznik a stručná charakteristika organizácie

Vznik a stručná charakteristika organizácie SZZ2

Základná organizácia bola založená 19.júna 1967 pod názvom Československá ovocionárska a záhradkárska organizácia s počtom 50 členov, ktoré sa neskoršie pretransformovala na Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia Kráľovský Chlmec.

Táto organizácia je založená na základe dobrovoľných členov, ktorý v 80 rokoch rozrástla na 650 členov, ale počet členov postupne kleslo a v tejto dobe dosahuje na 450 členov, nakoľko veľa záhradkárov odkupoval svoje pozemky do osobného vlastníctva a tak sa stali pridomovými záhradkármi.

Kľúčové oblasti činnosti ZO-SZZ:
– riadiť a usmerňovať činnosť členov záhradkárskeho zväzu ako aj pridomových záhradkárov
– zapojiť sa do kultúrneho a hospodárskeho života mesta Kráľ. Chlmec
– organizovanie zájazdov pre členov zväzu do Maďarska
– spolupráca s odbornými školami v regióne Kráľ. Chlmec
– zasadanie výboru podľa vypracovaného plánu
– pravidelne usporiadať výročnú členskú schôdzu v rámci toho usporiadanie ochutnávku vín pre členov záhradkárov a pridomových členov, ich vyhodnotenie ako aj ocenenie s diplomom
– pravidelné organizovanie reprezentačného plesu záhradkárov na vysokej úrovni
– účasť členmi výboru na okresných výborových schôdzach
– účast na odborných školeniach organizovaných Okresným výborom záhradkárskeho zväzu
– usporiadanie odborných školení pre členov ZO SZZ v oblasti pestovania a ochrany ovocia a viniča
– pomoc a riešenie problémov pri pestovaní rezistentných stromov a plodín
– úzka spolupráca s Mestským úradom Kráľ. Chlmec
 

Významné projekty
– oprava a udržiavanie ciest v dobrom stave v záhradkárskej oblasti
– kontrola a dodržiavanie skládky smetí uložené členmi ZO na určené miesta
– udržiavanie čistoty okolo „Mélyárok“
– elektrifikácia záhradkárskej osady Kráľ. Chlmec

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami:
– spolupráca s ostatnými členmi ZO v okrese Trebišov
– účasť na výstavách organizované ostatnými ZO
– spolupracujeme s Kertbarátok z Maďarskej republiky

Predsedníctvo ZO – SZZ:
Predseda – Kopasz Viktor
Podpredseda – Ragán Július
Tajomník – Riczo Alexander

Pokladníčka: Popáliová Jana

Členovia:  Talpaš Jozef, Horváth Július, Balogh Juraj, Bajusz Edmund, Karnai Arpád, Szaboová Otília, Marczi Ján

Náhradníci za člena SZZ:  Farkasová Mária, Magyar Gabriel, Mgr. Fedor Gabriel

Kontrolná revízna komisia:
Predseda – Ing. Švinstun Ladislav
Členovia – Kužma Jozef, Mgr. Šimon Ladislav

Kontakt na ZO-SZZ:
ul. L.Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, budova MsÚ

Stránkové dni:
každý pondelok: od 13.00 do 16.30 hod. na I. poschodí MsÚ, č.d. 29

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

ŠTRAJKOVÁ POHOTOVOSŤ – SZTRÁJKKÉSZÜLTSÉG

Like Dislike