štvrtok , 23 januára 2020
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Verejné obstarávania

Verejné obstarávania

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: