pondelok , 6 apríla 2020
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Slovensky

Slovensky

MOPS a MsP KR. CHLMEC

Zoltán Leczo
26 marca, 2020
0
Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) a Mestskej polície Kráľovský Chlmec pomáhajú občanom v teréne. A helyi polgári rendvédelmi szolgálat (MOPS) és a Királyhelmeci Városi Rendőrség munkatársai a köztereken segítenek a polgároknak. Like Dislike

NOVÉ INFORMÁCIE – ÚJ INFORMÁCIÓK

Zoltán Leczo
20 marca, 2020
0
Úrad pre verejné obstarávanie: otváranie ponúk a ďalšie informácie V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenia mimoriadneho stavu a opatrení týkajúcich sa zákazu, resp. obmedzenia návštev v jednotlivých budovách, Úrad pre verejné obstarávanie informuje verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí majú v prebiehajúcich verejných obstarávaniach naplánované otváranie ponúk v priestoroch ich budov …