piatok , december 14 2018
husk
Hlavná stránka / Kontakty

Kontakty

MESTSKÝ ÚRAD V KRÁĽOVSKOM CHLMCI

 

Kontakt:

Mestský úrad
Ul. L. Kossutha 99
077 13 Kráľovský Chlmec

Ústredňa – tel.:+421-56-6871514

e-mail: info@kralovskychlmec.sk, mesto@kralovskychlmec.sk

Úradné hodiny
Pondelok 7:30 – 16:00
Utorok 7:30 – 11:45
Streda 7:30 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 – 13:00

1.kontakt – prízemie

Hlavná pokladňa – Anetta Lénártová:  0566871515

TKO – Alžbeta LIPANOVÁ: 056-6871512

Dane z nehnuteľností – Katarína BÓKOVÁ: 056-6871513

 

 

msu kontakty Kontakty i 145764


 

PRIMÁTOR MESTA Ing. Karol Pataky 3.poschodie, č.dv. 2  
Sekretariát primátora tel.: 056/ 63 222 40 Dr. Sofia Dobošová primator@kralovskychlmec.sk  
ZÁSTUPCA PRIMÁTORA Mgr.art. Peter Nadasdi 3.poschodie, č.dv. 6 peter.nadasdi@kralovskychlmec.sk  
POSLANEC Ing. Jozef Želinský jozef.zelinsky@gmail.com  
PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU Csaba Balogh PhD. 3.poschodie, č.dv. 6  
    prednosta@kralovskychlmec.sk  
Sekretariát, podateľňa   3.poschodie, č.dv. 6  
tel.: 056/ 63 212 38,   info@kralovskychlmec.sk, mesto@kralovskychlmec.sk  
       
ODDELENIE PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU A MESTSKÉHO MARKATINGU      
Vedúci oddelenia Mgr. Peter MÓROCZ peter.morocz@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/62 84 801   2.poschodie, č.dv. 16  
Projektový manažér Ing. Tibor SZEMÁN tibor.szeman@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/62 84 801    2.poschodie, č.dv. 16  
Marketing, web-stránka      
tel. 056/ 68 71 511   2.poschodie, č.dv. 16  
       
HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA Ing. Alexander Tóth hlavnykontrolor@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/ 68 710 55   2.poschodie, č.dv. 17  
       
ODDELENIE ORGANIZAČNÉ A VNÚTORNEJ SPRÁVY      
Vedúca oddelenia Mgr.Ildikó MOLNÁROVÁ ildiko.molnarova@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/ 63 215 24   2.poschodie, č.dv. 18  
Sociálna starostlivosť Mária MAJKRICSOVÁ maria.majkricsova@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/ 68 710 59   2.poschodie, č.dv. 14  
Matričný úrad Agnesa DUDÁŠOVÁ agnesa.dudasova@kralovskychlmec.sk  
Tel.:056/ 63 220 76   2. poschodie, číslo dv. 15.  
Matričný úrad Alexandra KULCSÁROVÁ alexandra.kulcsarova@kralovskychlmec.sk  
tel. 056/63 212 68   2. poschodie, číslo dv. 14.  
Matrika, povinne zverejňované informácie, infokanál Bc.Žaneta TÓTHOVÁ 2.poschodie, číslo dv.15  
tel.: 056/62 84 800   zaneta.tothova@kralovskychlmec.sk  
       
ODDELENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA A PLÁNOVANIA   3.poschodie, č.dv.4/1  
tel.: 056/ 63 210 92      
Vedúca oddelenia Ing. Iveta SABAKOVÁ iveta.sabakova@kralovskychlmec.sk  
Verejné obstarávanie, hrobové miesta Ing.Helena SZERDIOVÁ helena.szerdiova@kralovskychlmec.sk  
Správa pozemkov      
Spoločný stavebný úrad Ing.Magdaléna KONDÁŠOVÁ magdalena.kondasova@kralovskychlmec.sk  
tel.:056/63 215 10   2.poschodie,č.dv. 11.  
tel.:056/63 215 10 Ing. Ildikó Rudíková    
Životné prostredie Ing. Tímea ZDIBÁK 1. poschodie č.dv. 30.  
tel.: 056/ 68 710 56   timea.zdibak@kralovskychlmec.sk  
    1. poschodie č.dv. 30.  
       
ODDELENIE EKONOMICKÉ A SPRÁVY MAJETKU      
Vedúci oddelena Ing. Ladislav ŠVISTUN 3.poschodie, č.dv. 3.  
tel.: 056/ 63 222 20   svistun@kralovskychlmec.sk  
Účtovníctvo a štatistika Zuzana SZEPESIOVÁ zuzana.szepesiova@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/63 220 02   3. posch. č. dv. 3.  
Personalistika a mzdy Mgr. Monika GÁSPÁROVÁ monika.gasparova@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/68 710 50   3. posch. č. dv. 4/1.  
Financovanie školstva Bc.FEDOROVÁ Anetta anetta.fedorova@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/63 220 02   3. posch. č. dv. 4/1.  
tel.: 056/ 68 710 54 Mgr. Peter Szedlák peter.szedlak@kralovskychlmec.sk ,  3.poschodie, č.dv.3  
       
Správa majetku mesta, informatik Martina KOŠLABOVÁ martina.koslabova@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/68 710 53   2. poschodie, č. dv. 13  
       
       
ODDELENIE KULTÚRY A VZDELÁVANIA   budova Mestského kultúrného strediska, ul. Boľská 41  
Vedúca oddelenia PaeDr. Beatrix TARCALIOVÁ beatrix.tarcaliova@kralovskychlmec.sk,   beatrix.tarcali@gmail.com  
tel/fax:056/63 221 39   budova Mestského kultúrného strediska, ul. Boľská 41  
Kultúrny referent Mgr. Brigita BORISZAOVÁ borisza.brigita1@gmail.com  
tel/fax:056/63 221 39   budova Mestského kultúrného strediska, ul. Boľská 41  
Kultúrny referent FEKEOVÁ Tünde fekeova@kralovskychlmec.sk  
tel/fax:056/63 221 39   budova Mestského kultúrného strediska, ul. Boľská 41  
Technická údržba a civilná obrana Ladislav KOVÁCS budova Mestského kultúrného strediska, ul. Boľská 41  
tel/fax:056/63 221 39   ladislav.kovacs@kralovskychlmec.sk  
Kultúrny referent MÁTYÁS Hudák Katalin Mestský úrad 1. poschodie, č.dv. 31  
tel.: 0915 870 680   matyas.hudak.katalin@kralovskychlmec.sk  
Upratovačka Valéria KOSZTYUOVÁ budova Mestského kultúrného strediska, ul. Boľská 41  
Mestská knižnica   ul. J. Mailátha č.2  
tel.: 632 18 45, 0905 / 223 485   kniznica.kcmap@gmail.com  
       
       
ODDELENIE BYTOVEJ SPRÁVY      
Vedúci oddelenia Ing. Gejza PANDI gejza.pandi@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/ 62 855 70, 0905 586 708   1. posch. č.dverí 28/1.  
Predpisy nájomného Viola GULYÁSOVÁ viola.gulyasova@kralovskychlmec.sk  
tel.: 056/ 62 855 71   1. posch. č.dverí 28.  
Materiálový účtovník    
Eva ŠTOFKOVÁ
eva.stofkova@kralovskychlmec.sk  
Tel.: 056/ 62 855 71    1. poschodie 28.  
Spoločný školský úrad Mgr, Bernadeta Leczová 1. posch. č.dverí 28/2.  
056/ 62 855 72   bernadeta.leczova@kralovskychlmec.sk  
Údržbár bytov Rudolf OČENÁŠ 1. posch. č.dverí 23.  
tel.: 056/ 68 710 57      
Údržbár bytov Ján ADÁMCSO 1. posch. č.dverí 23.  
tel.: 056/ 68 710 57      
Bytový technik  Barnabáš Tóth    
Bytový technik      
Upratovanie AB Anna DAKOVÁ,Erika DÓCSOVÁ    
Upratovanie OPP Monika KOVÁCSOVÁ    
       
ODDELENIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB      
Vedúci oddelenia Alexander Gáspar tel.: 0918661456, t.sluzby@kralovskychlmec.sk  
MTZ, sklad      
Správca cintorínov      
Murár Fényes Dezider    
Referent pre aktivačnú činnosť Bc. Veronika Móriczová a.cinnost@kralovskychlmec.sk  
Murár      
Elektrikár      
Údržbár miest.komunikácií      
Opravár strojov a zariadení      
Vodič-opravár      
Vodič-opravár