sobota , november 17 2018
husk
Hlavná stránka / Úradná tabuľa / Návrhy na VZN, rozpočet a iné

Návrhy na VZN, rozpočet a iné

Návrhy na VZN, rozpočet a iné

Návrh-progr.-rozpočtu-2019.pdf Dodatok-č.-2-k-VZN-č.-2-2014-o-udeľovaní-verejných-ocenení.docx Návrh-VZN-č.-4-20018-ktorým-sa-schvaľuje-Prevádzkový-poriadok-Domu-smútku-Kráľovský-Chlmec.pdf Návrh-VZN-č.-3-ktorým-sa-schvaľuje-Prevádzkový-poriadok-kolumbária.pdf Záverečný-účet-2017.docx Návrh-Dodatku-č.-3-VZN-č.-2-2012-ktorým-sa-vydáva-Prevádzkový-poriadok-pohrebiska-mesta-Kráľovský-Chlmec.docx Návrh-VZN-č.-2-2018.docx Dodatok-č.-2-k-VZN-č.-6-2011-o-určení-času-predaja-v-obchode-a-času-prevádzky-služieb.doc Rozpočet-2018-2020-II.-úprava-návrh.xlsx Rozpočet-2018-2020-I.-úprava-návrh-kópia.pdf Návrh-Dodatku-č.-1-k-VZN-č.-1-2016.docx Dodatok-č.-1-k-VZN-č.-2-2014-o-udeľovaní-verejných-ocenení.docx Návrh-DODATKU-č.-4-2018-k-Zásadám-hospodárenia-a-nakladania-s-majetkom-mesta.docx Návrh Dodatku č 2 K VZN Pre ZaDč.2 (23.4 KiB) K_Chlmec-ZaD2_Regulatívy.pdf návrh-dodatku-č.-6-k-VZN-č.62012-o-poplatku.doc …

Čítať ďalej »