pondelok , marec 25 2019
husk
Hlavná stránka / Úradná tabuľa / Návrhy na VZN, rozpočet a iné

Návrhy na VZN, rozpočet a iné

Návrhy na VZN, rozpočet a iné

      Návrh-Dodatku-č-1-k-VZN-č.-5_2018.pdf Rozpočet-2018-Plnenie-k-31.12.2018.xlsx Rozpočet-2019-2021-I.úprava-návrh.xlsx VZN_o-určení-výšky-dotácie-na-prevádzku-a-mzdy-na-žiaka-na-rok-2019.pdf dodatok-č.-7-k-VZN-č.62012-o-poplatku.pdf Návrh-dodatku-č.3-k-vzn-4-2013.pdf Návrh-VZN_č-6_2018_o-určení-výšky-dotácie-na-prevádzku-a-mzdy-na-žiaka-na-rok-2019.pdf návrh-dodatku-č.-7-k-VZN-č.62012-o-poplatku.pdf Rozpočet-2018-2020-IV.-úprava.xlsx Programový-rozpočet-2019.pdf Rozpočet-2019-2021.xlsx Dodatok-č.-2-k-VZN-č.-2-2014-o-udeľovaní-verejných-ocenení.docx Návrh-VZN-č.-4-20018-ktorým-sa-schvaľuje-Prevádzkový-poriadok-Domu-smútku-Kráľovský-Chlmec.pdf Návrh-VZN-č.-3-ktorým-sa-schvaľuje-Prevádzkový-poriadok-kolumbária.pdf Záverečný-účet-2017.docx Návrh-Dodatku-č.-3-VZN-č.-2-2012-ktorým-sa-vydáva-Prevádzkový-poriadok-pohrebiska-mesta-Kráľovský-Chlmec.docx Návrh-VZN-č.-2-2018.docx Dodatok-č.-2-k-VZN-č.-6-2011-o-určení-času-predaja-v-obchode-a-času-prevádzky-služieb.doc Rozpočet-2018-2020-II.-úprava-návrh.xlsx Rozpočet-2018-2020-I.-úprava-návrh-kópia.pdf Návrh-Dodatku-č.-1-k-VZN-č.-1-2016.docx Dodatok-č.-1-k-VZN-č.-2-2014-o-udeľovaní-verejných-ocenení.docx …

Čítať ďalej »