streda , september 18 2019
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Úradná tabuľa / Návrhy na VZN, rozpočet a iné

Návrhy na VZN, rozpočet a iné

Návrhy na VZN, rozpočet a iné

      Dodatok-č-3-k-VZN-č.-5_2018.docx Návrh-Dodatku-č-3-k-VZN-č.-5_2018.pdf Rozpočet-2019-2021-III.úprava-návrh.xlsx Návrh-záverečného-účtu-za-rok-2018.docx Návrh-Dodatku-č-10-k-VZN-č.-2-2011.pdf Návrh-Dodatku-č-2-k-VZN-č.-5_2018.pdf Rozpočet-2019-2021-–-II.úprava-návrh.xlsx Návrh-Dodatok-č.-3-k-VZN-č.-4-2013-o-prenájme-pozemkov-nebytových-priestorov-a-ostatného-majetku-vo-vlastníctve-mesta.pdf Návrh-Dodatku-č-1-k-VZN-č.-5_2018.pdf Rozpočet-2018-Plnenie-k-31.12.2018.xlsx Rozpočet-2019-2021-I.úprava-návrh.xlsx VZN_o-určení-výšky-dotácie-na-prevádzku-a-mzdy-na-žiaka-na-rok-2019.pdf dodatok-č.-7-k-VZN-č.62012-o-poplatku.pdf Návrh-dodatku-č.3-k-vzn-4-2013.pdf Návrh-VZN_č-6_2018_o-určení-výšky-dotácie-na-prevádzku-a-mzdy-na-žiaka-na-rok-2019.pdf návrh-dodatku-č.-7-k-VZN-č.62012-o-poplatku.pdf Rozpočet-2018-2020-IV.-úprava.xlsx Programový-rozpočet-2019.pdf Rozpočet-2019-2021.xlsx Dodatok-č.-2-k-VZN-č.-2-2014-o-udeľovaní-verejných-ocenení.docx Návrh-VZN-č.-4-20018-ktorým-sa-schvaľuje-Prevádzkový-poriadok-Domu-smútku-Kráľovský-Chlmec.pdf Návrh-VZN-č.-3-ktorým-sa-schvaľuje-Prevádzkový-poriadok-kolumbária.pdf …

Čítať ďalej »