sobota , 24 októbra 2020
husk
Najnovšie správy

Výzva na umiestnenie tabúľ s číslami domov

V administratívnej oblasti má mesto Kráľovský Chlmec veľa vstavaných nehnuteľností, ktoré nie sú označené číslom domu alebo tabuľkou obsahujúcou topografické číslo. To môže mať vážne následky, napr. v prípade tiesňového volania identifikáciu adresy volajúceho.

Oznamujeme občanom, že príslušné oddelenie mestského úradu, v pondelok 9. 9. 2019 od 8:00 do 12:00 hodiny, doručí obyvateľom na ulici Kapušianskej tabuľky s číslami domov, ako aj topografickými štítkami, pre všetky nehnuteľnosti, ktoré neboli doteraz označené s uvedenými tabuľkami. Taktiež nové označenia dostanú aj nehnuteľnosti, ktoré v minulosti obdržali nesprávne označenia.

Prosíme obyvateľov, aby rešpektovali svoju povinnosť umiestniť tabule a štítku na nehnuteľnostiach, aby sa tým predišlo negatívnym dôsledkom za nedodržanie, ako aj prípadnému sankcionovaniu za nesplnenie povinnosti!

 

Felhívás a ház- és helyrajzi számot jelző táblák kihelyezéséről

Királyhelmec közigazgatási területén számos, beépített ingatlan esetében tapasztalható, hogy azokat nem jelölik a házszámot ill. a helyrajzi számot tartalmazó táblák. Ennek akár súlyos következményei is lehetnek, pl. a segélyhívások esetében, a hívó lakcímének azonosításakor.

Értesítjük a polgárokat,  hogy a városi hivatal illetékes részlege 2019. szeptember 9-én (hétfőn) 8:00 és 12:00 óra között a Kaposi utcában házszámot ill. helyrajzi számot tartalmazó táblákat juttat el azon családi házak tulajdonosainak, amely ingatlanok  nincsenek megjelölve ezekkel a táblákkal. Ugyanilyen, új táblákat kapnak azok az épületek is, melyek esetében a város – a korábbi helytelen jelölést kijavítva – nemrégiben házszámot változtatott.

Kérjük, hogy szíveskedjenek eleget tenni a házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatos kötelezettségüknek, megelőzendő az ebből adódó negatív következményeket, és azt, hogy a hivatalnak szankcionálni kelljen a kötelezettség elmulasztását!

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Mesto Kráľovský Chlmec pozýva Vás a Vašu ctenú rodinu na VÝSTAVU TEKVÍC na námestí Milénia …