nedeľa , február 17 2019
husk

Úmrtie — Haláleset

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Edita Močárová, rod. Perduková vo veku 52 rokov náhle zomrela. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 07. februára 2019 /štvrtok/ o 16.00 hod. v dome smútku.

Česť jej  pamiatke!

 

Mély fájdalommal értesítjük a polgárokat, hogy Močár Edit, sz. Perduk 52 éves korában váratlanul elhunyt. Végső búcsú 2019. február 07-én, /csütörtök/ 16.00 órától lesz a helyi ravatalozóban.                                                  

Tisztelet emlékének!

 

 

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Andrej Tancsák, bývalý obyvateľ nášho mesta, vo veku 84. rokov zomrel. Rozlúčka so zosnulým bude 06. februára 2019 /streda/ o 18.00 hod. v Gréckokatolíckom kostole. Jeho pohreb bude 07. februára 2019 /štvrtok/ o 14.00 hod. v dome smútku vo Veľkých Kapušanoch. Jeho telesné pozostatky budú uložené o 15.15 hod. na starom cintoríne v Kráľovskom Chlmci.   

Česť jeho pamiatke!

 

Mély fájdalommal értesítjük a polgárokat, hogy Tancsák András, volt Királyhelmeci lakos 84 éves korában elhunyt. A virrasztó 2019. február 06-án, /szerda/ 18.00-kor lesz a Görög-katolikus templomban. Temetése 2019. február 07-én, /csütörtök/ 14.00- kor lesz a Nagykaposi ravatalozóban. Végső nyugalomra 15.15 -kor a Királyhelmeci régi temetőbe helyezik.

Tisztelet emlékének!