piatok , február 22 2019
husk
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / Rozbiehame komunitné plánovanie

Rozbiehame komunitné plánovanie

Rozbiehame komunitné plánovanie Szab  SzilviaAnyai k  tel  k kopieMesto Kráľovský Chlmec sa so zámerom zabezpečiť dostupnosť kvalitných sociálnych služieb rozhodlo spustiť proces komunitného plánovania . Jeho cieľom je podrobne zmapovať potreby sociálnych služieb v meste a porovnať ich s miestnymi zdrojmi. Celý proces poukazuje na potreby občanov a hľadá prijateľné riešenia. Ide o dlhodobú prácu a prioritou je zapojiť každého jedného človeka, ktorý má záujem byť jeho súčasťou. Vyžaduje sa spolupráca z toho dôvodu, že má vychádzať zo skutočného stavu a reálnych potrieb obyvateľov mesta Kráľovský Chlmec.

 

Čo sú sociálne služby?

Pod pojmom sociálne služby sa rozumie jedna z foriem pomoci pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácii. Takúto pomoc poskytujú subjekty rôznym druhom sociálnej služby ako napríklad zariadenia pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba, komunitné centrá, denný stacionár, útulky a iné, ktoré definuje zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zmena živnostenského zákona.

Nikdy neviete, možno raz aj vy sami alebo Vaši príbuzní budete v situácii, kedy budete potrebovať pomoc. V tomto procese je priestor pre všetkých aktívnych obyvateľov, ktorí vyjadrujú svoj názor na problematiku dostupnosti a kvality sociálnych služieb. Výsledok celého tohto procesu sa volá komunitný plán, ktorý je konkrétnym modelom pre mesto a nie len všeobecným dokumentom. Je to akási osnova na to, aby sa vedelo ako a za pomoci ktorých konkrétnych cieľov sa vývoj sociálnych služieb v meste má uberať. Budeme radi, ak nám pomôžete a vyjadríte svoj názor na sociálne služby v meste nie len účasťou v pracovných skupinách, ale aj vyplnením dotazníka, ktorý nájdete na web stránke mesta a v kancelárii mestského úradu č. 18.

 

Dotazníkový prieskum pre obyvateľov  k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kráľovský Chlmec

https://goo.gl/forms/bTns0w7ZpcafvDdo1

Dotazník pre poskytovateľov sociálnych služieb v meste Kráľovský Chlmec

https://goo.gl/forms/4SYfGM3aSNZqQwYG2

 

Mesto Kráľovský Chlmec Vás žiada, aby vyplnili priložený dotazník do 31.05.2018.

 

Vopred Vám ďakujeme, Vami poskytnuté informácie budú pre nás prínosom.

Môže Vás to tiež zaujímať...

Výzva na podanie žiadosti o pridelenie nájomného bytu

Like5 Dislike