streda , 8 apríla 2020
husk
Najnovšie správy

Návrhy na VZN, rozpočet a iné

 

 

Návrhy na VZN, rozpočet a iné Bez n  zvu 1

Návrh-Dodatku-č.-3-k-VZN-č.-5-2012-o-miestnych-daniach.doc

Návrh-Dodatok-č.-2-k-VZN-č.-1-2016-poskytovaní-sociálnych-služieb-o-spôsobe-a-výške-úhrad-za-sociálne-služby.doc

Dodatok-č-3-k-VZN-č.-5_2018.docx

Rozpočet-2018-Plnenie-k-31.12.2018.xlsx

VZN_o-určení-výšky-dotácie-na-prevádzku-a-mzdy-na-žiaka-na-rok-2019.pdf

dodatok-č.-7-k-VZN-č.62012-o-poplatku.pdf

Rozpočet-2018-2020-IV.-úprava.xlsx

Programový-rozpočet-2019.pdf

Rozpočet-2019-2021.xlsx

Dodatok-č.-2-k-VZN-č.-2-2014-o-udeľovaní-verejných-ocenení.docx

Záverečný-účet-2017.docx

Dodatok-č.-2-k-VZN-č.-6-2011-o-určení-času-predaja-v-obchode-a-času-prevádzky-služieb.doc

Dodatok-č.-1-k-VZN-č.-2-2014-o-udeľovaní-verejných-ocenení.docx

K_Chlmec-ZaD2_Regulatívy.pdf

príloha-č.-2-situačný-nákres.pdf