nedeľa , 7 marca 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / P O Z V Á N K A – M E G H Í V Ó

P O Z V Á N K A – M E G H Í V Ó

P O Z V Á N K A - M E G H Í V Ó i 137299

P O Z V Á N K A – M E G H Í V Ó

 

V súlade s ustanoveniami  § 12 ods. 2 zákona SNR  č. 369/1990  Zb. o  obecnom zriadení  a v znení neskorších  predpisov zvolávam 30.zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci na deň 17. októbra 2017 ( utorok ) o 7:30 hod. do veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci.

Az SZNT 369/1990 sz. törvény 12 § 2. bek. és az ehhez kapcsolódó további rendelkezések értelmében 2017. október 17-én ( kedd ) 07:30 órára a Királyhelmeci Városi Hivatal földszinti nagytermébe összehívom az Önkormányzati testület 30. ülését.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Schválenie programu rokovania MsZ
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Kráľovský Chlmec k návrhu na 5. úpravu rozpočtu Mesta Kráľovský Chlmec na roky 2017 – 2019.
 5. Návrh na 5. úpravu rozpočtu Mesta Kráľovský Chlmec za rok 2017-2019
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

 

 

Program: 

 1. Megnyitó
 2. A jegyzőkönyv hitelesítők és javasló bizottság megválasztása
 3. Az önkormányzati ülés programjának elfogadása
 4. A főellenőr állásfoglalása Királyhelmec Város 2017 – 2019-es költségvetésének 5. módosítási javaslatához
 5. Javaslat a Királyhelmec Város 2017 – 2019-es év költségvetésének 5. sz. módosítására
 6. Vita
 7. Határozati javaslatok
 8. Befejezés

 

Kráľovský  Chlmec, 12.10.2017

Királyhelmec, 2017. október 12.

Môže Vás to tiež zaujímať...

ONLINE REGISTRÁCIA – ONLINE REGISZTRÁCIÓ

REGISTRÁCIA – REGISZTRÁCIÓ Like7 Dislike